SEMINAR (ZOOM): NOVELA ZGD-1K
23.3.2021

Implementacija Druge delničarske direktive v nacionalni pravni red z novelo ZGD-1K. V ZGD-1 bodo tako urejene z naslednjimi instituti povezane novosti: (1) identifikacija delničarjev, posredovanje informacij in olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev, (2) preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje, (3) politika prejemkov direktorjev, poročilo o prejemkih ter (4) preglednost in odobritev poslov družbe s povezanimi strankami. Z ZGD-1K se bo ZGD-1 uskladil tudi z ZRev-2, kot je bil spremenjen z novelo ZRev-2A leta 2018. Predstavljene bodo še druge novosti, npr. noveliran 10. a-člen ZGD-1.

10.00–10.45 Uskladitev ZGD-1 z ZRev-2; spremembe pri notranji reviziji, nadzornem svetu d.o.o.-ja in revizijski komisiji d.o.o.-ja
Politika prejemkov direktorjev in nadzornikov, poročilo o prejemkih
10.45–10.55 Odmor
10.55–11.40 Preglednost in odobritev poslov s povezanimi osebami
Novosti pri sklepanju pogodb z direktorji, nadzorniki in izvršnimi direktorji
Identifikacija delničarjev, posredovanje informacij in olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev
11.40–11.50 Odmor
11.50–12.35 Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje
Druge spremembe ZGD-1

Dr. Jerneja Prostor je docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, na Katedri za gospodarsko pravo. Doktorirala je iz gospodarskega statusnega prava, poučuje in raziskuje pa tudi področje gospodarskega pogodbenega in insolvenčnega prava. Na Vrhovnem sodišču RS kot strokovna sodelavka opravlja dopolnilno delo. Praktične izkušnje je pridobivala z delom na sodiščih in v finančnem sektorju.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 179,34 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 152,44 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 161,40 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 3 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava