SEMINAR (ZOOM): OBRAČUNAVANJE DDV-ja OD STORITEV S POUDARKOM MEDNARODNEGA VIDIKA
28.9.2021

Na seminarju bodo predstavljene osnove mednarodne obdavčitve storitev z DDV-jem, relevantni pravni viri ter aktualni trendi. Na mestih, kjer je to potrebno, pa bodo predstavljeni tudi poglobljeni davčnopravni vidiki. Seminar je zato primeren tako za tiste, ki se s to tematiko ne srečujejo pogosto, želijo pa pridobiti strukturiran prikaz obdavčitve storitev, kakor tudi tiste, ki se s storitvami srečujejo pogosteje.

Na začetku bodo pojasnjene osnove o tem, kaj sploh storitve so ter kakšna je shema obravnavanja storitev z vidika DDV-ja. Pri tem bomo opozorili na relevantne pravne vire, ki jih moramo poznati in znati poiskati v zvezi s storitvami. Posebna pozornost bo namenjena statusu kupca ter tematiki stalne poslovne enote. Analiziranih bo nekaj tipičnih primerov transakcij ter najpogostejše napake v praksi. Predavateljica bo v zvezi s storitvami predstavila tudi svoje bogate izkušnje iz prakse na področju davčnih skrbnih pregledov.

9.00–10.30 Pravni viri
Kaj so storitve?
Koraki pri obravnavi storitev v mednarodnem poslovanju
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Formalnosti (računi, vpisovanje v DDV-obrazec)
Status kupca
Praktični primeri in najpogostejše napake v praksi
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.00 Stalna poslovna enota – kdaj, zakaj, kako

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar je magistrica poslovnih ved in preizkušena davčnica pri SIR-u. Dela kot direktorica v družbi PricewaterhouseCoopers, kjer vodi oddelek za davčno in pravno svetovanje. Pri svojem delu se srečuje z vsemi vidiki domačega in mednarodnega obdavčenja, vodi kompleksne davčne projekte in skrbne preglede, aktivna pa je tudi v akademski sferi, saj je habilitirana predavateljica na oddelku za Denar in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Redno objavlja članke z davčnega področja v domačih in tujih publikacijah.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v soglasju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava