25. LETNA KONFERENCA RAČUNOVODIJ
26.5.2022 -27.5.2022

Končno! Letos se 26. in 27. maja dobimo v živo v Kranjski Gori. Po dveh spletnih konferencah se tokrat spet srečamo v živo, in že to bi lahko bil zadosten razlog, da se je udeležite. Da spet srečate kolege, spregovorite z njimi tudi v živo. Zadosten razlog bi bil tudi to, da je konferenca jubilejna, že 25. po vrsti. Pa to, da je na novem kraju, da je okolje res čudovito, da nas čaka večerno druženje.

Vendar je razlog tudi ali še najbolj, da smo pripravili nabor zelo zanimivih tem. Nekatere so računovodske, mnoge pa take, ki niso rezervirane le za računovodje, ampak tudi za davčne strokovnjake, finančnike in še koga.

Dotaknili se bomo nekaterih perečih vprašanj. Kaj bo z inflacijo? Že nekaj časa je minilo, odkar smo se resno ukvarjali z njo; zdelo se je, da je evro imun na previsoko inflacijo. Pa je res tako? Po epidemiji in ob zapletenem položaju smo ocenili, da bomo morali računovodje še bolj kot do zdaj paziti tudi na plačilno sposobnost organizacije in spremljati, kakšna je plačilna sposobnost naših partnerjev. Predstavili bomo, kako MSRP 15 vpliva na računovodenje stroškov in kateri so izzivi pri upravljanju oskrbne verige v proizvodni družbi ter kaj je novega v računovodski stroki.

Ste razmišljali o tem, kako je z elektronskimi dokumenti? Natisnemo, pospravimo v registrator in je. Ali je morebiti treba z njimi ravnati drugače? In kako je z uvedbo novega sistema načrtovanja virov organizacije (ERP)? Je dovolj vse prepustiti izvajalcu? In če je naš proračun, namenjen temu, neomejen, ni vrag, da ne bomo že čez tri leta imeli delujočega sistema.

Računovodenja ni brez davkov. Pregledali bomo aktualne spremembe ter se dotaknili računovodske in davčne obravnave vozil. Poudarek namenjamo tudi DDV-ju pri nabavah nepremičnin in njegovemu naknadnemu popravku.

Nekoč je veljalo, da na mladih svet stoji. Seveda, a današnji mladi so drugačni kot pred 30 leti. Imajo drugačna pričakovanja, drugačne potrebe, pa tudi delo je danes drugačno. Kako njihova pričakovanja uskladiti s potrebami organizacije, kako jih voditi in jim biti mentor?

Razlogov, da pridete, je več kot dovolj. Zato ne iščite razloga, da se je ne bi udeležili, ampak raje čim prej izpolnite prijavnico. Resnično se veselimo snidenja.

 

Četrtek, 26. maja 2022
8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.20 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Mihael Kranjc, predsednik Sekcije računovodij in preizkušenih računovodij
9.20–9.45 Aktualna vprašanja s področja računovodenja
dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
9.45–10.30 Ali se bo inflacija letos umirila?
dr. Jože P. Damijan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
10.30–11.15 Odmor
11.15–12.00 Vpliv MSRP-ja 15 na računovodenje stroškov (določila v zvezi z računovodenjem stroškov
dr. Robert Horvat, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
12.00–12.45 Upravljanje oskrbne verige v proizvodni družbi
mag. Iztok Pustatičnik, Gospodarska zbornica Slovenije
12.45–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.15 Indikatorji za stečaj/finančno stisko organizacije
dr. Barbara Mörec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
15.15–16.00 Položaj upnika ob insolventnosti
dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

16.00–16.45

Vodenje milenijske generacije ali mentoriranje v novih generacijah – značilnosti dobrega mentorja, napotki o tem
Anja Križnik Tomažin, Anfima d. o. o.
19.00 Družabna večerja

 

Petek, 27. maja 2022
9.00–9.45 Spremembe davčne zakonodaje v 2022
mag. Saša Jerman, Jerman & Bajuk, d. o. o.
9.45–10.30 Računovodska in davčna obravnava vozil
Mojca Müller, Anova, davčne rešitve, d. o. o.
10.30–11.15 Odbitek DDV-ja pri nabavah nepremičnin in njegov naknadni popravek
mag. Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje, d. o. o.
11.15–11.30 Odmor
11.30–12.15 Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je elektronski dokument enak papirnemu?
mag. Peter Čepin, Razvoj računalniških storitev, Peter Čepin, s. p.
12.15–13.00 Pasti uvedbe novih sistemov načrtovanja virov organizacije – ERP
dr. Boštjan Kežmah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
13.00 Zaključek konference

Dr. Robert Horvat

Izr. prof. dr. Jaka Cepec je doktor pravnih znanosti s področja civilnega in gospodarskega prava. Zaposlen je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanstveno se posveča insolventnemu in gospodarskemu pravu s poudarkom na ekonomski analizi prava in uporabi empiričnega pravnega raziskovanja. Je prejemnik prestižne ameriške štipendije Fulbright in prejemnik nagrade mladi pravnik leta. Poleg raziskovalnega dela je tudi zelo izkušen pravni svetovalec in predavatelj tako v domačem kot mednarodnem okolju.

 

Jože P. Damijan

Jože P. Damijan je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in gostujoči profesor na University of Leuven (Belgija). Raziskovalno sodeluje z Inštitutom za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in VIVES, Centre for Regional Economic Policy na University of Leuven (Belgija).

 

Mag. Aleksandra Heinzer

 

Mag. Aleksandra Heinzer je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. Končala je univerzitetni in magistrski študij pri Fakulteti za upravo v Ljubljani. V okviru študija se je specializirala za upravne in posebne  upravne postopke, zlasti je pridobila ustrezna znanja na  področju davčnega postopka in davčnega sistema v Republiki  Sloveniji in nato tudi diplomirala in magistrirala s področja davka na dodano  vrednost. Skozi dolgoletno delo se je specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim naročnikom pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

 

Peter Čepin je zadnjih 20 let vodja Službe za informatiko Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima naziva Microsoft Certified Professional in Microsoft Certified System Engineer ter je član IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Computer Society.

 

Dr. Robert Horvat

Dr. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik predstojnik Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter tudi nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

 

Saša Jerman

Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek, k. d., kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo in odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk, d. o. o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb in davkov. Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Dr. Boštjan Kežmah

Dr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogo dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi. Je tudi član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

 

Anja Križnik Tomažin

Anja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekon., strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coachinja ter SDI mojstrica. Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih. Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju javnega nastopanja in komuniciranja so rezultat njene 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 15 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih letih. Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti.

 

Dr. Barbara Mörec

Dr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

 

Mojca Müller

 

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., je aktivna preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Svoje znanje redno dopolnjuje na raznih predavanjih in konferencah. Je avtorica številnih člankov in predavanj na področju davkov in računovodstva. Redno sodeluje s portaloma FinD-INFO in Računovodja.com. Občasno sodeluje tudi z drugimi organizacijami, in sicer: Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, podjetjem SAOP, poslovnim medijem Finance. S februarjem 2022 je pridobila tudi status predavateljice na Visoki šoli za računovodstvo za predmetno področje Davki.

V podjetju ANOVA, davčne rešitve d.o.o. opravlja računovodske in davčne storitve za podjetja in posameznike. Slovenskim podjetjem pomaga pri DDV identifikacijskih postopkih v drugih državah EU. Vodi tudi postopke za pridobitev DDV identifikacijske številke za tuja podjetja v Sloveniji.

 

Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od ustanovitve je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Kot glavni avtor je aktivno sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006, je tudi predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

Nastanitev je predvidena v Ramada Resort (hotel Larix); priporočamo čim prejšnjo rezervacijo na info@hit-alpinea.si s pripisom, da ste udeleženci konference računovodij.

Na konferenco se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na konferenci boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike strokovnega naziva in kolektivne člane Inštituta, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 12 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko (zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja).

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B.
Konferenca je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednotena z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava