SEMINAR: PASTI UVEDBE NOVE REŠITVE ERP V POSLOVANJE ORGANIZACIJE
7.6.2022

Celovite informacijske rešitve – ERP (angl. Enterprise Resource Planning) vstopajo v zrelo fazo prvega življenjskega cikla. Vse pogosteje se pojavlja vprašanje, kakšen bo njihov nadaljnji življenjski cikel. Na seminarju bomo obravnavali pasti uvedbe rešitev ERP tako pri izbiri kot tudi uvedbi. Predstavili bomo njihove usmeritve in smernice uvajanja rešitev ERP ter spregovorili o strategijah in sodobnih metodah uvajanja. Predstavljeni bodo kritični dejavniki uvajanja rešitev in dejavniki, ki omogočajo uporabo teh rešitev na naprednejši ravni. Ker rezultati raziskovanja uvedbe rešitev ERP kažejo, da je uspešna uvedba in uporaba rešitev ERP na višji ravni pogoj za digitalno transformacijo, bomo v zadnjem delu seminarja govorili tudi o povezavi rešitev ERP in digitalne transformacije, saj bodo poslovne informacijske rešitve, še posebej rešitve ERP vir in hkrati priložnost za preboj (oziroma preboje, iz angl. disruptions), ki je temeljna značilnost digitalne transformacije.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Dr. Simona Sternad Zabukovšek

Dr. Simona Sternad Zabukovšek je izredna profesorica za e-poslovanje in informacijski menedžment na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Njena raziskovalna področja vključujejo prenovo poslovnih procesov (BPR), poslovne informacijske rešitve (ERP, CRM) s poudarkom na primerjalni analizi v različnih kulturah, e-poslovanje s poudarkom na modelih e-poslovanja, koncepte e-učenja v primerjavi z mešanim učenjem in njihovo implementacijo v organizacijah, sprejetje IT/IS, digitalna transformacija.

 

Dr. Samo Bobek

Dr. Samo Bobek je profesor e-poslovanja in informacijskega menedžmenta na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik katedre za e-poslovanje. Njegova raziskovalna področja so e-poslovanje in digitalizacija, upravljanje IT/IS in upravljanje informacij, implementacija poslovnih informacijskih rešitev in prenova poslovnih procesov, digitalna transformacija.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava