SEMINAR: OCENJEVANJE VREDNOSTI PREDNOSTNIH DELNIC IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI
15.9.2022

Na seminarju bomo obravnavali prednostne delnice. Gre za hibridni finančni instrument, ki se sicer precej redko pojavlja kot način financiranja podjetij. Kjer tovrstni finančni instrumenti obstajajo in jih je treba ovrednotiti, se srečamo z več izzivi. Glede na posamezne značilnosti (vinkulacija, kumulativnost, glasovalne pravice, zamenljivost itd.) so lahko bolj podobne dolgu ali navadnim delnicam. Zasnova tako vpliva na oceno denarnih tokov naložbe, pa tudi na tveganje oz. oceno stroška kapitala ter s tem še na vrednost za imetnike.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Dr. Igor Lončarski

Dr. Igor Lončarski je izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področij modelov vrednotenja naložb, upravljanja finančnih naložb, vrednotenja podjetij in vedenjskih financ. Visokošolsko izobraževanje je začel na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga leta 2007 zaključil na Universiteit van Tilburg na Nizozemskem z doktoratom s področja zamenljivih obveznic in odločitev podjetij o izboru virov financiranja. Sodeluje pri izobraževalnih programih na Centru poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti (CPOEF) in pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Je avtor strokovnih in znanstvenih prispevkov, predavatelj na tujih znanstvenih konferencah, član uredniških odborov tujih znanstvenih revij in urednik znanstvene revije Risk Management (založnik Palgrave Macmillan). Svetovalno sodeluje s finančnimi institucijami, podjetji in nevladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Seminar bo od 9.00 do 12.15 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 186,66 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ure.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava