SEMINAR: KAKOVOSTNI PREGLED NEPREMIČNIN
5.10.2022

Ocenjevalci vrednosti nepremičnin se pri svojem delu srečamo tudi z napakami na objektih oz. z posledicami napačne rabe objekta. Na predavanju se jih bomo naučili pravilno prepoznati, pogledali si bomo osnovne vzroke zanje in ovrednotili stroške sanacije. Ob tem si bomo pogledali uporabne vidike kakovostnih pregledov nepremičnin, kdaj nam pridejo prav, kaj nam povedo rezultati in kako predstaviti tovrsten pregled naročniku/plačniku storitve.

9.00–10.30 Standardi gradnje se sčasoma spreminjajo
Koraki kakovostnega pregleda nepremičnin
ANU in pregled nepremičnine gresta z roko v roki
Napake na objektu, nepravilna raba objekta, zastaranje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Ali je vsaka nepravilnost nesprejemljiva
Videno (pojav) ne pomeni nujno tudi prepoznano (vzrok za pojav)
Poškodbe in napake na stavbnem ovoju
Biogene poškodbe na zunanjih površinah
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Vlaga v konstrukcijah
Gradbenofizikalne poškodbe v notranjih prostorih
Posledice nesklenjenosti toplotnega ovoja in netesnosti
Vpliv notranje mikroklime na nastanek poškodb

Andreja Borštnar

Andreja Borštnar je univ. dipl. inž. arhitekture, smer urbanizem. Je ocenjevalka vrednosti nepremičnin, neodvisna strokovnjakinja za izdelovanje energetskih izkaznic, odgovorna projektantka PA pri ZAPS in sodna izvedenka za urbanizem. Od leta 2020 ima tudi licenco MRICS s področja Building Survey. Po delu pri ŠKŠ arhitektih, Ljubljanskem urbanističnem zavodu in Cenilni družbi ima sedaj svoje podjetje ATEU, v katerem delujejo na področju upravnih postopkov v gradbeništvu in ocenjevanju vrednosti nepremičnin v povezavi s projekti.

 

Mag. Miha Tomšič

Mag. Miha Tomšič je univ. dipl. inž. gradbeništva, najprej zaposlen kot raziskovalec in asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, od leta 1998 pa na Gradbenem inštitutu ZRMK, kjer je kot vodja dejavnosti in višji razvojni sodelavec vključen v domače in mednarodne strokovne, razvojne in strateške projekte in programe. Je član komisije za podeljevanje Znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in predavatelj v programih usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic, energetske svetovalce, energetske preglednike, upravljavce energije, inšpektorje in upravnike stavb. Bil je član upravnega odbora Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (Green Building Council Slovenia), od leta 2015 pa ima tudi status konzultanta DGNB, ki ga podeljuje nemško združenje za trajnostno gradnjo.

Od 9.00 do 14.00 v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava