SEMINAR: REVIDIRANJE RAZKRITIJ V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH TER REVIZORJEVI POSTOPKI V ZVEZI Z DRUGIMI INFORMACIJAMI
11.10.2022

Zunanji uporabniki revidiranih letnih poročil ocenjujejo kakovost revidiranja predvsem na podlagi subjektivne presoje o tem, kako kakovostne in popolne so informacije, vključene v revidirane računovodske izkaze. Tudi regulatorji pri svojih nadzorih ugotavljajo, da bi morala biti razkritja kot sestavni del računovodskih izkazov pripravljena na višji kakovostni ravni. Zato smo se odločili ponoviti izobraževanje, ki smo ga o tem izvedli že spomladi 2020. Pogledali si bomo, kaj o revidiranju razkritij pravijo standardi revidiranja, razpravljali o izzivih določanja pomembnosti pri revidiranju razkritij, o pomenu popolnosti in točnosti razkritij ter o njihovi vsebinski presoji. Pozabili ne bomo niti na postopke, ki jih moramo opraviti v zvezi z drugimi informacijami.

9.00–10.30 MSR-ji in revidiranje razkritij
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Pomembnost pri revidiranju razkritij, popolnost in točnost razkritij ter njihova vsebinska presoja
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Postopki v zvezi z drugimi informacijami

Primož Koder je pooblaščeni revizor in ima več kot 12 let izkušenj pri revidiranju računovodskih izkazov družb in njihovih skupin na slovenskem trgu. Večino izkušenj je pridobil z delom pri mednarodni revizijski družbi, zadnji dve leti pa je lastnik in direktor revizijske družbe CONSTANTIA PRIMIA, d. o. o. Poleg tega je bil del svoje profesionalne kariere tudi notranji revizor v eni izmed večjih slovenskih družb.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. Za KPMG je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

Seminar bo potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava