SEMINAR: POSLOVANJE Z E-DOKUMENTI
13.10.2022

V poslovnem življenju se vse pogosteje srečujemo z izrazi, kot so elektronski podpis, elektronski račun, elektronska izmenjava podatkov, digitalizacija poslovanja, industrija 4.0 ipd. Ali vemo, kaj vsi ti izrazi pomenijo? Kaj je elektronski račun in digitalni podpis, in še posebej, kaj to ni? Kako in kje hranimo elektronske dokumente? Kdaj so ti enakovredni klasičnim papirnatim dokumentom? Na seminarju bomo odstrli vsebino teh izrazov, pri čemer se bomo posvetili predvsem primerom iz poslovnega življenja, tehničnih podrobnosti pa se bomo dotaknili samo toliko, kolikor je nujno za pravilno razumevanje. Predstavili bomo zakonsko podlago elektronskega poslovanja, konkretno Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Predstavili bomo osnove elektronske izmenjave podatkov in standarde, ki na tem področju veljajo v Sloveniji, nekaj besed pa bomo posvetili tudi projektu eSlog Gospodarske zbornice Slovenije, ki opredeljuje osnovne dokumente za izmenjavo podatkov (e-naročilnica, e-dobavnica in e-račun). Na koncu bomo povzeli nekaj izkušenj in priporočil ter opozorili na najpogostejše napake, ki jih delamo pri elektronskih dokumentih.

9.00–10.30 E-poslovanje v primerjavi s klasičnim poslovanjem. Predstavitev zakonske podlage. Dogovori o poimenovanju.
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Kaj je elektronski podpis. Na kratko o digitalizaciji poslovanja in pomenu standardizacije (projekt eSlog) pri elektronski izmenjavi podatkov.
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Izkušnje in najpogostejše napake pri poslovanju z elektronskimi dokumenti

Mag. Peter Čepin je zadnjih 20 let vodja Službe za informatiko na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima naziva Microsoft Certified Professional in Microsoft Certified System Engineer ter je član IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Computer Society.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava