Spletni seminar z delavnico (zoom): DISKONTIRANJE DENARNIH TOKOV (K OSNOVAM)
14.3.2023 -15.3.2023

Pregled predavanj

Na tej delavnici, ki obsega dve triurni spletni srečanji, bomo udeležencem omogočili poglobitev v dohodkovni pristop s pregledom integriranega napovedovanja in modela DCF.

Kaj se boste naučili in spoznali
• Uporaba dvostopenjskega dohodkovnega modela
• Mehanika diskontiranja denarnih tokov
• Ocenjevanje denarnih tokov in s tem povezane strategije podjetja
• Sestavljanje napovedi denarnih tokov na ravni lastniškega kapitala in podjetja
• Ponovno vključevanje “manjkajočih” neopredmetenih sredstev
• Vključevanje alternativnih pristopov k najemom
• Razumevanje mehanike integriranih napovedi
• Obravnava vprašanj v končnem obdobju

14. marec 2023

Dohodkovni pristop vrednotenja (pristop DCF)
– dvostopenjski pristop DCF
– osnove vrednosti (poštena vrednost/naložbena vrednost)
– mehanika DCF
Osnove napovedovanja
– strategija podjetja in arhetipi konkurence
– napovedovanje, projekcija in ekstrapolacija
– od EBIT do denarja (avtokorelacija in uspešnost)
Mehanika napovedovanja
– podjetje proti prostemu denarnemu toku in lastniškemu kapitalu (FCFF in FCFE)
– značilne napake pri napovedovanju
– obravnava vprašanj najema (MSRP 16)
– ponovna vzpostavitev neopredmetenih sredstev

 

15. marec 2023

Vprašanja, povezana s končnim obdobjem
– modeli končnega obdobja
– ciklični kapitalski izdatki
– donos na novo vloženega kapitala (RONIC)
Pregled stroškov kapitala in novice
– stroški lastniškega kapitala (model vrednotenja dolgoročnih sredstev)
– tehtano povprečje stroškov kapitala (WACC)
– pregled slovenskega soglasja o stroških kapitala
Pregled študije primera
– izračun stroškov kapitala
– študija primera o stroških kapitala (Robby, 2. del)
– vprašanja o delujočem podjetju (težave)
– predpostavke o finančnem vzvodu
– študija primera napovedovanje/ocenjevanje (Robby, 3. točka)

Steve Shaw

Steve Shaw vodi svoj program izobraževanja in svetovanja že od leta 1993. Podrobnosti o njegovi izobrazbi in delovnih izkušnjah:

  • revizijski partner v celinski Evropi (Belgija) pri Peat Marwicku in kasneje pri KPMG-ju, in sicer v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja;
  • šolani razvijalec sinhronskih programov (na platformi Adobe Acrobat Connect Pro – virtualna učilnica);
  • praktik iz nevrolingvističnega programiranja (NLP) in akreditirani trener NLP-ja.

Njegove trenutne obveznosti vključujejo oblikovanje in vodenje specialističnega izobraževanja s področja korporativnih financ (strukturiranje poslov pri združitvah in prevzemih, ocenjevanje vrednosti podjetij in napredna pogajanja v zvezi z združitvami in prevzemi), delavnice v zvezi z analizami realnih možnosti in načrtovanjem scenarijev ter delavnice Monte Carlo, delavnice o določanju vrednosti neopredmetenih sredstev, o razporeditvi nabavnih cen in oslabitvah ter moderatorske delavnice o poslovnem načrtovanju.
V zadnjih 19 letih so bile njegove stranke med drugim KPMG (Audit, Corporate Finance, Transaction Services, Transfer Pricing and Forensic), Oracle Corporation, Bull-Integris, Dendrite, BNP Paribas, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Eli Lilly, Erst & Young, United Technologies (Otis Elevators), Slovenski inštitut za revizijo in romunsko Združenje ocenjevalcev vrednosti (ANEVAR).

Več podatkov in uporabnih informacij lahko najdete na njegovi spletni strani.

Seminar bo od 13.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 312,93  €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

 

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 8 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava