Seminar: KIBERNETSKA VARNOST S POUDARKOM NA VZPOSTAVITVI KLJUČNIH NOTRANJIH KONTROL
28.3.2023

Sodobno poslovanje postaja vse bolj odvisno od hitro spreminjajoče se tehnologije. Zato se redno pojavljajo nova tveganja in nevarnosti, medtem ko se obstoječa tveganja pogosto spreminjajo. Organizacije še nikoli niso bile tako odvisne od digitalnega gospodarstva in interneta za dolgoročno uspešno poslovanje in stabilno rast. Pogostost in intenzivnost kibernetskih napadov se povečujeta tudi zato, ker medsebojna povezanost sistemov prinaša nove vrzeli in ranljivosti. Trendi, kot sta delo na daljavo in hiter prehod na računalništvo v oblaku, povečujejo verjetnost kibernetskih vdorov.

S to delavnico želimo revizorjem predstaviti področje kibernetske varnosti in kibernetskega okolja ter vlogo revizorja v modelu treh linij obrambe. Na primerih iz prakse bomo predstavili ravni upravljanja, procese izvajanja, uporabljeno tehnologijo ter definirali ključne kontrole, ki jih je treba vzpostaviti pri zagotavljanju in nenehnem izboljševanju kibernetske varnosti.
9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Uroš Žust

Uroš Žust je partner v družbi Mazars IT, d. o. o., in ima več kot 17 let izkušenj s področij revizije informacijskih sistemov, kibernetske varnosti, varnostnih pregledov, upravljanja tveganj, korporativnega upravljanja in zagotavljanja skladnosti v širokem spektru industrij v EU-ju in ZDA, kjer je živel pet let in se specializiral za revizije po standardih PCAOB ter kibernetsko varnost. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist (smer Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani), pridobil pa je še nazive preizkušeni revizor informacijskih sistemov (PRIS) pri Slovenskem inštitutu za revizijo, Certified Information Systems Auditor (CISA) ter Certified Information Security Manager (CISM) pri ISACA, pa tudi Certified Information System Security Professional (CISSP) pri ISC2 in Project Management Professional (PMP) pri PMI. Tudi akreditirani trener izobraževanj za certifikate CISA in CISM pri ISACA.

 

Tevž Delak

Tevž Delak je menedžer v podjetju MAZARS IT, d. o. o., in ima več kot 14 let izkušenj na področju revizije informacijskih sistemov, informacijske varnosti, kibernetske varnosti, upravljanja varstva osebnih podatkov, upravljanja tveganj, upravljanja neprekinjenega poslovanja, upravljanja IT storitev in projektnega vodenja. V 14 letih delovanja na področju upravljanja in varovanja IT je izvajal svetovalne storitve v različnih industrijah s poudarkom na finančnem in storitvenem sektorju. V karieri je pridobil certifikate Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Data Privacy Soulutions Engineer (CDPSE), PRINCE2 Foundation, ITIL4 Foundation Certificate in je notranji presojevalec sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja.

Seminar bo od 9.00 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava