Seminar: RAZUMEVANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, LIKVIDNOSTI IN SOLVENTNOSTI
14.9.2023

Na seminarju bomo v prvem delu predstavili temeljna računovodska izkaza bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter kazalce in kazalnike, s katerimi si pomagamo pri spremljanju plačilne sposobnosti organizacije. Opozorili bomo tudi na pomanjkljivosti računovodskih izkazov in na to, česa iz njih ne bomo razbrali. Ker je tveganje slabše plačilne sposobnosti pogosto povezano s kupci in dobavitelji, se je treba omejitev izkazov za javno objavo še posebej zavedati.

V drugem delu se bomo razdelili v skupine, v katerih bomo odgovarjali na vprašanja, povezana s stanjem, poslovanjem in plačilno sposobnostjo organizacije na podlagi vzorčnih računovodskih izkazov. V zadnjem delu pa bomo še skupaj pokomentirali ugotovitve po skupinah.

9.00–11.15 SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje in SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, predstavitev ključnih kazalcev in kazalnikov
11.15–11.45 Analiziranje računovodskih izkazov na primerih – delo po skupinah
11.45–14.00 Skupni pregled rešitev po skupinah, komentar in zaključki pri posameznih primerih

Mihael Kranjc

Mihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v računovodskem servisu Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.

V več kot 30 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 150 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja in obdavčitve. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde ter področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS in član Odbora preizkušenih davčnikov.

Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki Iz prakse za prakso, predava o raznih aktualnih računovodskih in davčnih temah ter sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Seminar bo od 9.00 dalje v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 328,79 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,48 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 295,91 €

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust.

 Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava