Seminar: INFORMACIJSKA VARNOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ
30.5.2023

Dogodki in incidenti v zadnjih desetletjih nas opominjajo, da morajo organizacije vzpostaviti sisteme upravljanja varovanja informacij ter s tem zaščititi in varovati podatke in informacije. Pri tem ni pomembno, ali gre za lastne podatke in informacije, ali so te od uporabnikov, od katerih so jih prejele v upravljanje ali celo v obdelavo. V zadnjem času se veliko govori o kibernetskih grožnjah in napadih, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko in finančno škodo, pomenijo pa lahko celo nevarnost za človeško življenje.
Na predavanju se bomo najprej seznanili z grožnjami in tveganji na področju informacijske varnosti. Nato bomo predstavili upravljanje informacijske varnosti – lastništvo, skrbništvo, možne kontrole, v zadnjem delu pa se bomo seznanili s preverjanjem informacijske varnosti (presojami in revizijami).

9.00–10.30 Predavanje (osnovno o grožnjah in tveganjih ter osnove informacijske varnosti)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje (upravljanje informacijske varnosti)
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje (preverjanje informacijske varnosti; skladnost s standardi, uredbami in zakoni; presoje in revizije)

Dr. Boštjan Delak

Dr. Boštjan Delak je aktiven preizkušeni revizor informacijskih sistemov. Ima več kot 40 let delovnih izkušenj, od tega več kot 20 let z analizami informacijskih sistemov in več kot 15 let z revizijami informacijskih sistemov. Izvedel je več kot 100 skrbnih pregledov informacijskih sistemov po Srednji Evropi. Leta 2020 in 2021 je bil vodja informacijske varnosti na Računskem sodišču Republike Slovenije. Tudi docent za področje informatike in stalni predavatelj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, občasno predava še na drugih fakultetah po Sloveniji. Njegovo raziskovalno področje so analize in skrbni pregledi informacijskih sistemov ter upravljanje znanja.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

 Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava