Seminar: NAJBOLJŠE PRAKSE ZA PREPOZNAVANJE, OCENJEVANJE, MERJENJE IN OBVEŠČANJE O USPEŠNOSTI NOTRANJE REVIZIJE
6.6.2023

Upravljanje uspešnosti organizacije je izjemno pomembno in lahko pokaže uspehe, pa tudi opozori na morebitne neuspehe. Toda kaj bi morali upoštevati, kadar razmišljamo o uspešnosti notranje revizije? Katere ukrepe, metrike ali ključne kazalnike uspešnosti (KPI) bi morali upoštevati? Kako bi bil lahko videti sistem uravnoteženih kazalnikov notranje revizije?

Notranja revizija bi morala biti usmerjena k rezultatom: svetovati glede novo nastajajočih tveganj, spodbujati spremembe glede kulture v organizaciji, pomagati vodstvu pri sprejemanju strateških odločitev. Vendar pa so običajno naši ukrepi za spremljanje uspešnosti preveč osredotočeni na naše notranje procese in naloge.

Na tokratnem interaktivnem seminarju si bomo ogledali značilne ukrepe za povečanje uspešnosti, ki jih uporabljajo vodje revizij, in se vprašali, ali prinašajo dodano vrednost našim deležnikom.

Seminar vam bo pomagal oceniti ukrepe za povečanje uspešnosti vaše skupine in vam ponudil vrsto možnih idej, ki vam bodo morda pomagale premisliti in preoblikovati pristop vaše skupine na tem pomembnem področju ter bolje izpolniti pričakovanja deležnikov.

Kdo bi se moral udeležiti seminarja? Vodje notranje revizije in vsi tisti, ki razmišljajo o tem, kako najbolje meriti uspešnost, uspeh in dodano vrednost notranje revizije. Predvsem je pomemben za tiste, ki želijo pregledati, kritično oceniti in izboljšati svoje ključne kazalnike uspešnosti, ter za tiste, ki razmišljajo o alternativnih načinih ocenjevanja svoje uspešnosti in vpliva na organizacijo.

Na teh predavanjih boste spoznali mešanico teoretičnih, tehničnih, diskurzivnih in praktičnih pristopov, ki zajemajo:

– kratko osvežitev o merjenju in upravljanju uspešnosti,

– zagotavljanje in izboljševanje kakovosti,

– značilne ukrepe za povečanje uspešnosti notranje revizije,

– izzive, povezane s tradicionalnimi ukrepi za povečanje uspešnosti notranje revizije,

– ukrepe, povezane s količinami, kakovostjo, stroški in časom,

– sistem uravnoteženih kazalnikov,

– kar se izmeri, se tudi naredi,

– upravljanje tveganj,

– sodelovanje z zainteresiranimi stranmi,

– merjenje tistega, kar je za organizacijo najpomembnejše.

Predavanja vključujejo prispevke predavatelja, kratke praktične razprave in manjše število vaj, ki naj bi vas spodbudili k pregledu, razvoju in po možnosti izboljšanju vaših ukrepov za povečanje uspešnosti notranje revizije, metrik ali ključnih kazalnikov uspešnosti.

Predavanja pokrivajo naslednja področja:

– Strateško načrtovanje in vodenje notranje revizije

– Načrtovanje poslov in usklajevanje prizadevanj za dajanje zagotovil

– Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15

Predavanje

John Chesshire

John Chesshire ima več kot 20 let izkušenj na področjih, o katerih vodi seminarje. Ve in razume, kaj dobro deluje in kaj ne, kateri so ključni izzivi in kako jih je v praksi mogoče uspešno in učinkovito premagovati. Pri tem črpa iz svojih bogatih izkušenj na različnih vodilnih in strateških položajih v notranji reviziji in upravljanju, tako da so njegovi seminarji zelo uporabni. Vanje vključuje svoje raznolike vloge, kot so vodja poslovnih izboljšav in upravljanja, vodja notranje revizije, odgovorni za dajanje zagotovil in neodvisni predsednik revizijske komisije.

Njegovi seminarji temeljijo na vključevanju primerov iz prakse, vaj, študij primerov in resničnostnih scenarijev – prav zato so za udeležence neposredno in takoj uporabni.

Ena njegovih največjih prednost je, da NI svetovalec ali predavatelj, ki posreduje le teorijo. Zagotavlja tudi svetovalne storitve za notranje revidiranje, upravljanje tveganj, upravljanje organizacij, kontroliranje in ukrepanje proti goljufijam, pa tudi kovčing, mentorstvo in podporo posameznikom in skupinam. Piše članke za revijo Notranje revidiranje, je avtor več učbenikov in strokovnih navodil za Inštitut notranjih revizorjev v Združenem kraljestvu.

Delavnica bo od 9.00 dalje potekala v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava