Spletni seminar (zoom): REVIDIRANJE PRIHODKOV
12.6.2023

Damjan AhčinMSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci je kompleksen standard, aktualen pri vsaki gospodarski družbi. Skladno z MRS-jem 240 mora revizor na podlagi predpostavke, da obstaja tveganje prevare pri prepoznavanju prihodkov, ovrednotiti tveganja prevare na prihodkih po uradni trditvi. Prihodke v revizijskih mnenjih pogosto najdemo kot ključno revizijsko zadevo, kar daje revidiranju prihodkov še posebno težo.

9.00–10.30 MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Postopki revidiranja prihodkov
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Izzivi in posebnosti pri revidiranju prihodkov, Prihodki kot ključna revizijska zadeva

Damjan Ahčin

Damjan Ahčin, FCCA, direktor v družbi Pricewaterhouse Coopers (PwC), d. o. o., je specialist za menedžment in ima več kot 15 let izkušenj z revidiranjem velikih družb in skupin, ki pripravljajo (konsolidirane) računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Prav tako ima več kot desetletje izkušenj s svetovanjem strankam predvsem na področju strokovnih izobraževanj, implementacije novih standardov mednarodnega poročanja in optimizacije poslovnih procesov. Je pooblaščeni revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo in ima mednarodno licenco ACCA.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revidiranje).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava