Seminar: Ugotavljanje poštene vrednosti po MSRP-ju 13 in oslabitev sredstev po MRS-ju 36
19.6.2024

Zaradi vedno bolj nestabilnega gospodarskega in političnega okolja se okoliščine poslovanja družb zaostrujejo in predvsem postajajo zelo negotove. Negotovost vpliva tudi na vrednosti sredstev v računovodskih izkazih ter na morebitno potrebo po oslabitvi. Oslabitev pa je ena izmed pomembnih računovodskih presoj pri pripravi računovodskih izkazov in tesno povezana z ugotavljanjem poštene vrednosti. Da bomo ustrezno opremljeni glede zahtev po oslabitvi sredstev, bomo osvežili znanje o MRS-ju 36 in MSRP-ju 13 ter celotno tematiko osvetlili tudi v trenutnih razmerah. Pregledali bomo postopek ugotavljanja izgube zaradi oslabitve sredstev. Pri tem se bomo osredotočili na prepoznavanje znamenj oslabitve, določanje nadomestljive vrednosti, posebnosti pri denar ustvarjajočih enotah in skupnih sredstvih ter navsezadnje tudi na pravila pri razveljavitvi izgube zaradi oslabitve.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mag. Simona Korošec Lavrič

Mag. Simona Korošec Lavrič je pooblaščena revizorka z več kot 20 leti izkušenj v največjih mednarodnih revizijskih družbah. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila tudi naziv magistrica znanosti. Ukvarja se s svetovanjem glede zahtevnejših računovodskih vprašanj, priprave letnih poročil, priprave strokovnih mnenj, z vodenjem projektov uvajanja novih rešitev, izvaja tudi predavanja po meri in naročilu strank s področja MSRP-jev ter je zunanja članica revizijskih komisij nadzornih svetov. Prav tako predava pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Zveze računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije ter Združenja poslovnih finančnikov Slovenije.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodsto).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava