Spletni seminar (zoom): ESRS S2 – DELAVCI V VREDNOSTNI VERIGI
13.6.2024

Predavanje je strukturirano v več sklopov. Vsi sklopi bodo posvečeni poglobljenemu razumevanju ESRS S2 in njegovi uporabi v praksi. Seminar bo omogočil celovit pregled zahtev ESRS 2 in pripadajočih zahtev po razkritjih. Z uporabo teoretičnega znanja in praktičnih primerov bomo udeležence usposobili, da bodo zahteve ESRS 2 standarda lahko uspešno vpeljali v svojih delovnih okoljih.

15.00–17.15 • Cilj standarda ESRS S2
• Struktura standarda ESRS S2
• Podrobna obravnava ESRS S2
• ESRS 2 Splošna razkritja
• Upravljanje vplivov, tveganj in priložnosti
• Metrike in cilji Razprava

Darja Virjent je svojo strokovno pot na področju trajnostnosti pričela leta 2016, ko je svoje kompetence začela graditi v okviru največje slovenske komunalne družbe. V nadaljevanju kariere je svojo strokovnost širila kot samostojna svetovalka za implementacijo trajnostnih praks. V tem obdobju je sodelovala z organizacijami različnih velikosti in iz različnih gospodarskih sektorjev. Leta 2022 je Darja prevzela vodstveno funkcijo v oddelku za podnebne spremembe in trajnost (CCaSS) pri družbi EY Slovenija. Družba EY je globalno prepoznana kot vodilni ponudnik revizijskih in svetovalnih storitev na področju trajnosti. Darja zavzeto in intenzivno sledi svojemu poslanstvu promocije trajnostnih praks v gospodarskih družbah in organizacijah. Njene dolgoletne izkušnje obsegajo sodelovanje s finančnimi in nefinančnimi institucijami ter podjetji različnih velikosti in panog. Kot vodja ekipe za storitve s področja podnebnih sprememb in trajnosti v EY Slovenija Darja strankam nudi strateško svetovanje strankam ključnih tematik, kot so uresničevanje zahtev CSRD direktive in standardov ESRS, zagotavljanje skladnosti z vidika nefinančnega poročanja ter svetovanje na različnih področjih ESG, torej področjih, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem (Environment, Social, Governance).

 

Iris Pensa

Iris Pensa je partnerka in mediatorka, specializirana za področje delovnega prava in prava človekovih pravic. V Odvetniški pisarni Jadek & Pensa vodi delovnopravni oddelek in ekipo, ki svetuje družbam pri vzpostavitvi in izboljšanju trajnostnih politik z vidika ESG. Odvetniška pisarna Jadek & Pensa je vodilna slovenska odvetniška pisarna. Prvo notranjo politiko na področju povezovanja človekovih pravic in gospodarstva sprejeli smo sprejeli leta 2017, ker smo prepričani, da morajo biti načela trajnostnega razvoja in družbeno koristnega udejstvovanja vodilo pri opravljanju vsake gospodarske dejavnosti. Smo tudi podpisniki Listine raznolikosti, člani partnerstva za trajnostno gospodarstvo CER in Zelenega omrežja Slovenije. Pri vsakodnevnem delovanju in strateškem načrtovanju upoštevamo 10 univerzalnih načel Globalnega dogovora ZN na področju človekovih pravic, delovnih standardov, okolja, transparentnosti in boja proti korupciji. Prav tako ta načela upoštevamo pri svojih nasvetih in storitvah tako, da svoje nasvete postavljamo v primeren kontekst tudi z vidika trajnostnega razvoja. Iris ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju strank v zvezi s pripravo politik in internih pravilnikov za zagotavljanjem skladnosti z delovnopravnimi standardi in skrbnimi pregledi skladnosti poslovanja družb z vidika delovnopravnih standardov, ki so v okviru ESG zajeti v standardih S1 in S2. Na teh izkušnjah sedaj temelji svoje svetovanje strankam pri vzpostavitvi trajnostnih strategij in politik v fazi priprav na poročanje ESG.

Seminar bo od 15.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 219,60 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 186,66 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 197,64 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 3 ure.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.
Za udeležence izobraževanja iz trajnostnega poročanja seminar ne šteje kot dodatno izobraževanje z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava