Spletni seminar (zoom): ESRS S4 – POTROŠNIKI IN KONČNI UPORABNIKI
20.6.2024

Predavanje je strukturirano v več ključnih delov, vsak posvečen poglobljenemu razumevanju standarda ESRS S4 in njegovi uporabi v praksi. Vsebina je zasnovana tako, da nudi celovit pregled zahtev ESRS S4 in pripadajočih zahtev po razkritjih. Z uporabo teoretičnega znanja in praktičnih primerov bomo udeležence usposobili, da bodo zahteve standarda lahko uspešno uveljavili v svojih delovnih okoljih.

15.00–17.15

• Cilj standarda ESRS S4
• Struktura standarda ESRS S4
• Podrobna obravnava ESRS S4
• ESRS 4 Splošna razkritja
• Upravljanje vplivov, tveganj in priložnosti
• Metrike in cilji
• Razprava

Mag. Barbara Žibret Kral

Mag. Barbara Žibret Kralj je vodja slovenske pisarne Deloitte. Barbara je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje iz področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti.  Kot pooblaščena revizorka ima več kot 18 let izkušenj v zunanji reviziji. Pri revidiranju se je specializirala za večje skupine podjetij, posebne revizije in zavarovalniški sektor ter je sodelovala pri reviziji številnih projektov v zasebnem in javnem sektorju. Poleg tega je pri Deloittu vodila tudi različne izobraževalne projekte, kot so Deloitte Akademija, interna in eksterna izobraževanja s področja revizije, računovodstva in drugo.

 

Ines Marot je Managerka v družbi Deloitte revizija d.o.o. Na področju revizije in poslov dajanja zagotovil ima več kot 7 let izkušenj. Ines je vodja ESG ekipe v oddelku Audit & Assurance v Sloveniji. Izkušnje ima z revidiranjem računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in Slovenskimi standardi poročanja (SRS). V svoji karieri je Ines pridobivala računovodsko znanje vezano na različne panoge predvsem v okviru revizij računovodskih izkazov ter poslov dajanja zagotovil, preveritev skladnosti in drugih svetovalnih storitev.

Seminar bo od 15.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 164,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 140,00 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 149,23 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 3 ure.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.
Za udeležence izobraževanja iz trajnostnega poročanja seminar ne šteje kot dodatno izobraževanje z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava