Delavnica: NOTRANJE KONTROLE
26.9.2024 -27.9.2024

Na delavnici se bomo najprej pogovorili o tem, kaj so notranje kontrole. Pogledali bomo, kako jih lahko razvrstimo, ter spoznali značilnosti preventivnih in detektivnih notranjih kontrol. Pristop k revidiranju notranjih kontrol bomo povezali z oceno tveganj pri revidiranju. Pogovorili se bomo o tem, kako so umeščene v procese, kako prepoznamo ključne notranje kontrole ter kako jih povežemo s trditvami popolnosti, obstoja, točnosti, lastništva, vrednotenja, predstavljanja. Notranje kontrole, ki preprečujejo oz. odkrivajo prevare, imajo posebno mesto v organizacijah in seveda tudi pri revidiranju. Po delavnici bomo razumeli razliko med testiranjem zasnove notranjih kontrol in testiranjem delovanja notranjih kontrol, znali bomo določiti velikost vzorca in ustrezno načrtovati nadaljnje revizijske postopke na podlagi rezultatov testiranja notranjih kontrol.

1. dan

9:00 – 10:30 NK: opredelitev, značilnosti, umestitev NK v poslovne procese, identifikacija ključnih NK
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 12:15 Ocena tveganj pri revidiranju in revidiranje NK, trditve v računovodskih izkazih in NK, preprečevanje in odkrivanje prevar, testiranje zasnove in delovanja NK, velikost vzorca, načrtovanje nadaljnjih revizijskih postopkov na osnovi rezultatov testiranja NK
12:15 – 13:00 Odmor
13:00 – 14:30 Revidiranje notranjih kontrol v procesu nabave

 

2. dan

9:00 – 10:30 Revidiranje notranjih kontrol v procesu prodaje
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 12:15 Revidiranje notranjih kontrol v procesu proizvodnje
12:15 – 13:00 Odmor
13:00 – 14:30 Revidiranje notranjih kontrol v procesu proizvodnje

Jerneja Potočnik, univ. dipl. ekon.
Svojo poklicno pot je začela pred več kot 20 leti v mednarodni revizijski družbi KPMG, kjer je opravila tudi izobraževanje za pooblaščeno revizorko. Po 13 letih dela v revizijski družbi je bila devet mesecev zaposlena v oddelku notranje revizije v Gorenjski banki, nato pa se je pridružila oddelku poslovnega svetovanja v družbi KPMG, kjer je delo svetovalke opravljala dve leti. Pot jo je potem zanesla v tujino, kjer je bila dve leti direktorica notranje revizije v skupini Wietersdrofer. Po uspešni implementaciji novega ERP-sistema in posodobljenega sistema notranjih kontrol v skupini, kjer je bila koordinator celotnega projekta in je sodelovala pri sami implementaciji, je pred dvema letoma prevzela vodenje kontrolinga v mednarodni skupini Alpacem (ena izmed skupin v skupini Wietersdorfer), kjer ima poleg te tudi funkcijo finančne direktorice v eni izmed proizvodnih družb.

 

Katja Dolinšek Zajc, univ. dipl. ekon., FCCA

Svojo poklicno pot je začela pred 19 leti v mednarodni revizijski družbi KPMG. Medtem je opravila izobraževanje za pooblaščeno revizorko in ACCA. Je tudi imetnica certifikata Strokovni vodja računovodskega servisa in Certificiran strokovnjak za obračun plač. Pred petimi leti je delo v reviziji zamenjala za delo v financah in računovodstvu v podjetju ROHA, d. o. o.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 597,80 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 508,13 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 538,02 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 12 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava