Seminar: KRITIČNO MIŠLJENJE ZA NOTRANJE REVIZORJE
11.9.2024

Seminar pomaga udeležencem razumeti vlogo kritičnega mišljenja pri notranji reviziji in na drugih področjih dajanja zagotovil. Kritično mišljenje pomaga notranjim revizorjem pri presojanju dokazov, preizpraševanju predpostavk in preizkušanju teorije, tako da naposled pridobijo zanesljivejše in uporabnejše informacije. Na tem zelo interaktivnem seminarju s študijami primerov in praktičnimi vajami udeleženci pridobijo znanje in samozavest pri uporabi veščin za svoje delo.

Cilji

Po opravljenem seminarju bodo udeleženci znali zagotoviti boljše storitve dajanja zagotovil, ki temeljijo na reviziji in svetovanju, tako da bodo:
• znali prepoznati, zbrati in oceniti zadostne in zanesljive informacije;
• oblikovali dokaze in utemeljitve, ki vodijo k sklepom revizije;
• pomagali organizaciji pri izboljšanju kontrol na podlagi teh sklepov.

Ciljni udeleženci

Notranji revizorji, strokovnjaki za tveganja in skladnost na vseh ravneh.

Podrobna vsebina

1) Kritično mišljenje
• opredelitev
• tradicije
• vrste utemeljevanja in ovire pri utemeljevanju

2) Kako lahko kritično mišljenje uporabljamo na vseh stopnjah posla
• načrtovanje in določanje obsega
• preizkušanje, vključno z ocenjevanjem količinsko opredeljivih in neopredeljivih dokazov
• ocenjevanje in sporočanje pomembnosti

3) Kritično mišljenje in kultura podjetja
• korporativni in drugi kulturni vplivi na vrste mišljenja
• prepoznavanje in premagovanje kulturnih ovir

4) Predstavitev rezultatov kritičnega mišljenja
• razumevanje predpostavk in pristopov drugih
• empatično sporočanje stroge analize

 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Mag. Robert Pritržnik

Dr. Sara I. James, CIA z več kot 30-letnimi izkušnjami iz poučevanja, pisanja, objavljanja in dela v podjetjih po ZDA in Evropi, zdaj po vsem svetu vodi seminarje o pisanju poročil. Napisala je številne članke o jeziku in poročanju ter predavala po nacionalnih in mednarodnih konferencah. Kot članica delovne skupine za strokovna navodila britanskega inštituta notranjih revizorjev pripravlja strokovno gradivo za člane v Združenem kraljestvu in po svetu. Je avtorica knjige o radikalnem poročanju: pisanju poročil o reviziji, tveganju in skladnosti s predpisi, o poročilih z manj besedami in večjim vplivom, ki je izšla pri založbi Taylor & Francis.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 219,60 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 186,66 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 197,64 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ure.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava