6. DELAVNICA: INTERVJU KOT METODA PREISKOVANJA PREVAR
20.10.2021

Udeleženci bodo lahko podrobneje spoznali dobre prakse opravljanja razgovorov v skladu s smernicami ACFE in praktično preizkusili veščine opravljanja razgovorov.

1. Uvod v intervju
• Elementi, ki zavirajo in spodbujajo intervju
• Vloga oseb, s katerimi opravljamo intervju
• Lastnosti preiskovalca
• Samorefleksija izpraševalca (napake v sklepanju)
2. Faze intervjuja
• Načrtovanje in priprava
• Uvodna faza
• Raziskovalna faza
• Zaključna faza
• Evalvacijska faza
3. Priprava zapisnika – splošna načela
4. Vrste vprašanj in izbira ustreznega besedišča
5. Prepoznavanje znakov zavajanja in tehnike preusmeritve
6. Postopek priznanja krivde
7. V praktičnem delu bodo udeleženci:

• izvajali izpraševanja glede na vnaprej pripravljene scenarije,
• pripravili osnutek zapisnika,
• analizirali zapisnik intervjuja.

9.00–10.30 Predavanje (1. in 2. točka)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje (3.–5. točka)
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje (6. in 7. točka)

Janja Skamlič

Janja Skamlič, CFE, vodi oddelek za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Ima več kot 18 let izkušenj, predvsem na področju forenzičnih preiskav in odkrivanja prevar. Vodila je zapletene forenzične preiskave v Sloveniji in tujini, zlasti v balkanski regiji. Janja je delala za različne stranke, vključno z vlado. Prav tako je vodila več implementacij orodja za sporočanje nepravilnosti in preiskovanje zlorab. Je članica Združenja pooblaščenih preiskovalcev prevar v Austinu v Teksasu in ima kvalifikacijo CFE (Certified Fraud Examiner), ki ga je izdalo isto združenje.

 

Vitja Gričar

Vitja Gričar, CFE, je menedžer v oddelku za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Vitja je začel svojo karierno pot v policiji, kasneje pa bil več kot 10 let samostojni svetovalec več mednarodnih svetovalnih podjetij za upravljanje tveganj (Risk Advisory, FTI, G3) in odkrivanje zlorab (Nardello&Co.). Ima obsežne izkušnje na področju usposabljanja kadrov, med drugim kot izvajalec na Upravni akademiji. Je član Združenja pooblaščenih preiskovalcev prevar v Austinu v Teksasu in imetnik kvalifikacije CFE (Certified Fraud Examiner), ki ga je izdalo isto združenje.

Predavanje po potekalo v predavalnici B v 2. nadstropju.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 312,93  €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 4 ure.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava