Termini predavanj iz predmetov

Tiskalniku prijazna oblika
Termini 2017

Predvideni termini predavanj v letu 2017:

Predavanje Datum
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij 12. do 14. januar 2017
Gospodarske pogodbe in civilno pravo 19. januar 2017
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi 2. do 4. februar 2017
Računovodenje in davki 10. in 11. februar 2017
Osnove vrednotenja podjetij 9., 10. in 16. marec 2017
Osnovna pravna znanja 9. in 10. marec
Finančna matematika in statistične metode 30. marec 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe 31. marec 2017
Osnove poslovnih financ 21. in 22. april 2017
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb 20. do 22. april 2017
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti 4. in 5. maj 2017
Poklicna etika in poslovno komuniciranje 25. maj 2017
Ekonomika trga nepremičnin 25. in 26. maj 2017
Matematične in statistične metode 26. in 27. maj 2017
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe 15. do 17. junij 2017
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ 15. do 22. junij  2017
Metode ocenjevanja vrednosti podjetij 31. avgust in 1. do 8. september 2017
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin 31. avgust, 1 in 2. ter 7. do 9. september 2017
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene 5. do 7. in 12. oktober 2017
Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti 12. in 13. oktober 2017
Izdelava ocene nepremičnin na izbranem primeru 14. december 2017

Cene ne vključujejo 22 odstotnega davka na dodano vrednost!

Prijavnica