Akti Slovenskega inštituta za revizijo

Na tej strani najdete najpomembnejše akte, ki so jih sprejeli organi Slovenskega inštituta za revizijo v skladu s pooblastili, ki jim jih dajeta zakon o revidiranju in statut. Sprejeti akti omogočajo oziroma zagotavljajo njegovo delovanje. Poleg naslova akta sta navedena tudi datum in naslov glasila, v katerem je objavljen. Dokumente si lahko ogledujete na spletnih straneh.