Standardi

Spodaj dostopni standardi so rezultat lastnih strokovnih dognanj ali pa prevedene izdaje tujih strokovnih inštitucij. Na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo jih lahko brezplačno prenesete za lastno uporabo.

 

Mednarodni standardi revidiranja

Mednarodni standardi revidiranja
Izdaja: IFAC
Leto: 2014
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo

Slovenski računovodski stadnardi 2016

Slovenski računovodski standardi 2016
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2016

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Izdaja: Evropska komisija
Leto: 2017

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013
Izdaja: IVSC
Leto: 2013
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo

Slovenski poslovnofinančni standardi

Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2013

Mednarodni stadnardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Izdaja: IIA
Leto: 2017 (veljavno od 1. 1. 2017)
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo

Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
Izdaja: ISACA
Leto: 2014
Prevod: Slovenski odsek ISACA