SIR*IUS 2021

SIR*IUS 1/2021

Dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar
In memoriam dr. Ivanu Turku
In Memoriam to Dr. Ivan Turk
Mojca Bartol Lesar
Davek na dodano vrednost pri spletni prodaji od 2021
Value added tax in case of sales via electronic marketplaces
Mag. Brigita Franc
Posledice v zvezi z DDV-jem za upnike in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju
VAT consequences for creditors and debtor in compulsory settlement according to the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act
Mag. Saša Jerman
Uporaba metode porazdelitve dobička za namene politike transfernih cen – kdaj in kako
Application of Profit Split Method for the purpose of Transfer Pricing Policy – when and how?
Kristijan Anton Kontarščak
Ustavna spornost ureditve odloga davčne izvršbe
Constitutional controversy of tax enforcement suspension
Marko Mehle
Utemeljitev transfernih cen pri finančnih transakcijah
Justification of Transfer Pricing for Financial Transactions
Jure Mercina
Razmejitev med dohodkom iz zaposlitve, prikritim izplačilom dobička in drugim dohodkom po ZDOH-2
An issue of income qualification: Employment income, hidden profit distribution or other income
Boris Tuma
Uporaba statističnih metod in ocene napake pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Application of statistical methods and error estimation in real estate valuation
Dr. Tal Pavel
Viruses, trojan horses, phishing and coronavirus – what to expect from cybercriminals in the coronavirus era?
Virusi, trojanski konji, lažno predstavljanje in koronavirus – kaj lahko pričakujemo od kibernetskih kriminalcev v dobi koronavirusa?
 
Iz prakse za prakso
Komunikacija med sedanjim in prejšnjim revizorjem pred prevzemom revizijskega posla
Posebnosti ocenjevanja vrednosti hotelov med kovidno krizo
Ocenjevanje vrednosti poslovnih nepremičnin med pandemijo COVIDA-19 v letu 2020
Okvir usposobljenosti notranje revizije: področja znanja in ravni usposobljenosti
Računovodenje plemenitih kovin
Določanje transfernih cen za podporne storitve z nizko dodano vrednostjo v skupini povezanih oseb
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije