Povezave

Institucije s področja ocenjevanja vrednosti

Publikacije

Standardi ocenjevanja vrednosti

Viri podatkov za ocenjevanje vrednosti

 


Na tem mestu bomo objavljali uporabne povezave do spletnih strani evropskih inštitucij oziroma uradnih objav evropskih direktiv in drugih pravnih aktov, predvsem s področja prava družb, revizije, računovodstva in davkov. Hkrati lahko omenjene povezave posamezniku služijo tudi kot odskočna deska za samostojno raziskovanje omenjenih pa tudi drugih področij.