Privolitev

S klikom na gumb dovoljenih namenov obdelave, ki so izpisani v nazivu gumba, izjavljam, da sem polnoletna oseba in prostovoljno dajem privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in neposredno trženje po elektronski pošti.

Brez, da bi nam posredovali osebne podatke, se ne morete naročiti na prejemanje naših elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na naše dogodke.

S privolitvijo se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov:

 • za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil o dogodkih upravljavca zbira in obdeluje podatke o mojem elektronskem naslovu, podatke o prebranih novicah in obiskanih povezavah, uporablja piškotke za spremljanje uporabnika ter izdela profil mojih interesnih vsebin glede na mojo preteklo in prihodnjo uporabo storitev upravljavca (velja za gumb "Prijava na e-Novice in obvestila o dogodkih s personalizacijo"),
 • za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil o dogodkih upravljavca zbira podatke o mojem elektronskem naslovu (velja za gumb "Prijava na e-Novice in obvestila o dogodkih"),

 

Razen zgoraj navedenih podatkov bomo izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbirali podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter vašem IP naslovu, ko ste dali privolitev in čas privolitve in druga sporočila, ki nam jih boste poslali za izvrševanje vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bomo zbirali datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi ste bili obveščeni o odjavi in druga sporočila, povezana z izvrševanjem vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Imate pravico, da se od elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na dogodke kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo privolitev.

Osebne podatke bomo obdelovali tako dolgo, dokler ne bomo prejeli vaše zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na dogodke ter za potrebe profiliranja. Po odjavi oziroma preklicu privolitve bomo podatke izbrisali v roku 30 dni.

Za namene profiliranja bomo obdelovali osebne podatke na način, da bomo spremljali, zbirali in obdelovali podatke o vaši uporabi naših elektronskih storitev ter obiskanih dogodkih in izobraževanjih, ki jih organiziramo ali pri njih sodelujemo. Pri tem bomo analizirali vaše značilnosti pri uporabi naših elektronskih storitev, izbiri izobraževanj oziroma naših drugih dogodkov z namenom, da vam omogočimo prvovrstno uporabniško izkušnjo tako, da vam bomo, kadar bo to mogoče,   prikazali ali poslali le za vas relevantne informacije. Za potrebe profiliranja bomo uporabljali piškotke in posebej oblikovane spletne naslove za spremljanje aktivnosti uporabnikov. S privolitvijo izrecno dovoljujete tudi uporabo vaših podatkov za obveščanje o dogodkih in drugih obvestilih, ki jih Slovenski inštitut za revizijo organizira v sodelovanju z drugimi ponudniki ali ki jih drugi organizatorji organizirajo za Slovenski inštitut za revizijo.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Z vsakim sporočilom, ki bo vseboval novico, obvestilo ali vabilo, bomo poslali tudi povezavo na spletno stran z enostavno odjavo oziroma preklicem privolitve.

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil oziroma vabil po elektronski pošti ter zaposleni, ki skrbijo za profiliranje.

Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov za to privolitev je:
Slovenski inštitut za revizijo,
Dunajska cesta 106,
Ljubljana

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:
Dr. Urška Kežmah, odvetnica,
Titova cesta 2a,
2000 Maribor,
dpo@kezmah.si

Oznaka zbirke pri upravljavcu je EDO-005.

Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe")

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glejte pravico do ugovora),
 • če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

 

Izbrisa ne bomo izvedli, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do ugovora

Ker osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da omejimo obdelavo v primeru:

 • če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete sami kot posameznik, na katerega se nanašajo,
 • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi kot upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi kot posameznika.

 

Če ste kot posameznik zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko podatki le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

 • z vašo privolitvijo kot posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

 

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec,
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana,
telefon: 01 230 97 30,
e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Pravica do prenosa podatkov

Na vašo pisno zahtevo vam bomo zagotovili tudi pravico do prenosa vaših osebnih podatkov.

Kot posameznik imate pravico, da v  strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki prejmete osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste jih posredovali upravljavcu. Pod določenimi pogoji lahko zahtevate, da se ti podatki posredujejo drugemu upravljavcu.

Pravica do dostopa do podatkov

Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.
Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to zahtevate pisno po pošti.

Obdelovalci osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov, ki zagotavlja tehnično delovanje elektronskih privolitev ter hrambo zbranih podatkov je:
PC7 d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.