Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum Kraj
Seminar Pravo za nepravnike: 3.) Stvarno pravo v poslovni in sodni praksi 3. 9. 2019 Ljubljana
Seminar Nova spoznanja pri ocenjevanju vrednosti podjetij skozi ameriško prakso 17. 9. 2019 do 18. 9. 2019 Ljubljana
Uporaba nove prostorske in gradbene zakonodaje na pratičnih primerih 19. 9. 2019 Ljubljana
Okvir celovitega mnenja – dajanje zagotovila s celovitim revizijskim mnenjem 27. 9. 2019 Ljubljana
Novosti o DDV-ju v letu 2020 27. 9. 2019 Ljubljana
Seminar Pravo za nepravnike: 4.) Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin) 1. 10. 2019 Ljubljana
Seminar Prodajne strategije uporabne pri prodaji storitev 15. 10. 2019 Ljubljana
Notranje revidiranje kapitalske ustrenosti 22. 10. 2012 Ljubljana
Seminar Pravo za nepravnike: 5.) Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 12. 11. 2019 Ljubljana
Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo organizirali naslednje konference:

Naslov Datum Kraj
20. letna konferenco revizorjev 12. 9. 2019 do 13. 9. 2019 Portorož
27. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 24. 9. 2019 do 25. 9. 2019 Kranjska Gora
22. letna konferenca notranjih revizorjev 28. 11. 2019 do 29. 11. 2019 Laško

Ostale konference

Trenutno ni objavljenih vabil.

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

 

 

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti 12. in 13. september 2019
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe 29., 30. in 31. avgust 2019
Načini in metode ocenjevanja vrednosti premičnin 29., 30. in 31. avgust ter 5., 6. in 7. september 2019
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin 19., 20., 21., 26., 27. in 28. september 2019
Poročanje o oceni vrednosti premičnin 10. oktober 2019
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene 18., 19. in 24. oktober 2019


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj