Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti v skladu z zahtevami MSUK-a 1 v revizijskih družbah, ki niso vključene v mreže družb 5. 12. 2022
Seminar Razmišljanje revizorjev informacijskih sistemov – tveganja in kontrole informacijskih sistemov na primerih iz prakse 7. 12. 2022
Seminar Poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2022 8. 12. 2022
Seminar Izvajanje pregleda pri posebni reviziji (nadaljevanje) 13. 12. 2022
Seminar Poudarki pri sestavitvi letnega poročila 2022 in izbrane teme DDPO-ja za leto 2022 14. 12. 2022

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2022 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov Datum Predavatelji Področje
Poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2022 8. 12. 2022 Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Seminar Izvajanje pregleda pri posebni reviziji (nadaljevanje) 13. 12. 2022 Janja Skamlič, Mag. Mitja Skitek Revizija
Seminar Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti v skladu z zahtevami MSUK-a 1 v revizijskih družbah, ki niso vključene v mreže družb 5. 12. 2022 Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2022 8. 12. 2022 Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Poudarki pri sestavitvi letnega poročila 2022 in izbrane teme DDPO-ja za leto 2022 14. 12. 2022 Dušan Hartman, Saša Jerman Računovodstvo

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar Razmišljanje revizorjev informacijskih sistemov – tveganja in kontrole informacijskih sistemov na primerih iz prakse 7. 12. 2022 Mag. Maja Hmelak, dr. Boštjan Delak
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
23. davčna konferenca 12. in 13. 1. 2023 Kranjska Gora

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
Trenutno ni objavljenih vabil    

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj