Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar Kibernetska varnost s poudarkom na vzpostavitvi ključnih notranjih kontrol 28. 3. 2023
3. spletna delavnica (ZOOM): Obvladovanje konfliktov in čuječa komunikacija v delovnem okolju 30. 3. 2023
Seminar (ZOOM) Posebni davčni obračuni 30. 3. 2023
Seminar (ZOOM) Revizorjeva zagotovila v zvezi s trajnostnim poročanjem 3. 4. 2023
Seminar Uvod v transferne cene 5. 4. 2023
Seminar Izvedba notranjerevizijskega pregleda etike v organizaciji 6. 4. 2023
Seminar (ZOOM) Posebna ureditev za organizatorje potovanj 12. 4. 2023
Seminar Razumevanje računovodskih izkazov, likvidnosti in solventnosti 13. 4. 2023
Seminar Blaženje podnebnih sprememb in podjetja 14. 4. 2023
Seminar Prikaz osnov in metodologije za preračun poplavnih škod 17. 4. 2023
Seminar (ZOOM) Računovodenje stroškov materiala in storitev, stroškov dela in stroškov povračil in odhodkov (SRS 12, SRS 13, SRS 14) ter davčna vprašanja, povezana z njimi 18. 4. 2023
Seminar Praktična uporaba metod za določanje transfernih cen 19. 4. 2023
4. spletna delavnica (ZOOM): Strategije ravnanja in delovanja pri toksičnih ljudeh v delovnem okolju 4. 5. 2023
Seminar z delavnico Neopredmetena sredstva in storitve v skupini 11. 5. 2023
Seminar Ocenjevanje vrednosti gozdov 16. 5. 2023
Seminar Računovodske ocene in vključevanje veščakov 17. 5. 2023
Seminar Revizijsko vzorčenje 23. 5. 2023
26. letna konferenca računovodij 25. in 26. 5. 2023
5. spletna delavnica (ZOOM): Kako zmanjšati perfekcionizem na delovnem mestu za večjo poslovno učinkovitost, uspešnost in zadovoljstvo 30. 5. 2023
Seminar Informacijska varnost in obvladovanje tveganj 30. 5. 2023
Seminar Obremenjevanje okolja in eksternalije 14. 6. 2023
Seminar Izbrani poudarki v zvezi s transfernimi cenami 3. 10. 2023
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen 7. 11. 2023

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2023 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov   Datum Predavatelji Področje
Seminar Revizorjeva zagotovila v zvezi s trajnostnim poročanjem   3. 4. 2023 Mag. Barbara Žibret Kralj Revizija
Seminar Razumevanje računovodskih izkazov, likvidnosti in solventnosti   13. 4. 2023 Mihael Kranjc Računovodstvo
Seminar (ZOOM) Računovodenje stroškov materiala in storitev, stroškov dela in stroškov povračil in odhodkov (SRS 12, SRS 13, SRS 14) in davčna vprašanja povezana z njimi   18. 4. 2023 Mihael Kranjc, mag. Aleksandra Heinzer Računovodstvo
Seminar Računovodske ocene in vključevanje veščakov Deloitte 17. 5. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Seminar Revizijsko vzorčenje EY 23. 5. 2023 Simon Podvinski, Polona Repinc Kofol

Revizija

Seminar MSRP 17 Zavarovalne pogodbe EY 8. 6. 2023 Aleš Lapajne Računovodstvo
Seminar Revidiranje prihodkov MSRP 15 v povezavi s SRS 15 PwC 13. 6. 2023 Damjan Ahčin Revizija
Konferenca revizorjev   7. in 8. 9. 2023 Različni predavatelji  
Seminar Poglobljeni pogled zapletenih področij računovodenja najemov pri najemnikih in najemodajalcih   27. 9. 2023 Mag. Andreja Mušič

Računovodstvo

Delavnica Notranje kontrole     Katja Dolinšek Zajc, Jerneja Potočnik Revizija
Seminar Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov   10. 10. 2023 Matej Vrčkovnik Revizija
Seminar MSPR 3 poslovne združitve in transakcije pod skupnim upravljanje BDO revizija 17. 10. 2023 Mateja Vrankar Računovodstvo
Seminar Računovodski izkazi v insolvenčnih postopkih in projekcije poslovanja v skladu z ZFPPIPP   19. 10. 2023 Mihael Kranjc, mag. Đorđe Mihajlović Računovodstvo
Seminar Revizijski postopki pri konsolidaciji vključno s predvidenimi spremembami MSR 600 Deloitte 24. 10. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen iz prakse   7. 11. 2023 Danuška Bobek Gospodarič, Marko Mehle Računovodstvo
Seminar Kaj mora revizor vedeti, ko revidira družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe   14. 11. 2023 Mag. Boris Jagodič, mag. Matej Loncner Revizija
Delavnica Vzorčenje   29. 11. 2023 Mag. Nataša Prah Revizija
Seminar poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2023   december Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPO za leto 2023   december Dušan Hartman, mag. Saša Jerman Računovodstvo

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar Kibernetska varnost s poudarkom na vzpostavitvi ključnih notranjih kontrol 28. 3. 2023 Uroš Žust, Tevž Delak
Seminar (ZOOM) Posebni davčni obračuni 30. 3. 2023 Blaž Pate
Seminar Uvod v transferne cene 5. 4. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Seminar Izvedba notranjerevizijskega pregleda etike v organizaciji 6. 4. 2023 Dr. Matej Drašček
Seminar (ZOOM) Posebna ureditev za organizatorje potovanj 12. 4. 2023 Mag. Aleksandra Heinzer
Seminar Blaženje podnebnih sprememb in podjetja 14. 4. 2023 Matjaž Česen
Seminar Praktična uporaba metod za določanje transfernih cen 19. 4. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Seminar z delavnico Neopredmetena sredstva in storitve v skupini 11. 5. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Seminar Ocenjevanje vrednosti gozdov 16. 5. 2023 Dr. Milan Šinko
26. letna konferenca računovodij 25. in 26. 5. 2023 Več predavateljev
Seminar Informacijska varnost in obvladovanje tveganj 30. 5. 2023 Dr. Boštjan Delak
Seminar Obremenjevanje okolja in eksternalije 14. 6. 2023 Marko Potočnik
Seminar Izbrani poudarki v zvezi s transfernimi cenami 3. 10. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen 7. 11. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
26. konferenca računovodij 25. in 26. maj 2023 Ptuj
26. konferenca ocenjevalcev vrednosti 1. in 2. junij 2023 Laško
24. konferenca revizorjev 7. in 8. september 2023 Laško
31. konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 20. in 21. september 2023 Kranjska Gora
26. konferenca notranjih revizorjev 23. in 24. november 2023 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj