Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar Upravljanje gesel 27. 1. 2022
Seminar Konsolidiranje – pravila in praktični primeri 31. 1. 2022
Ponovitev delavnice Intervju kot metoda preiskovanja prevar 1. 2. 2022
Ponovitev seminarja Poudarki pri sestavi letnega poročila za leto 2021 in izbrane teme DDPO-ja za 2021 3. 2. 2022
Seminar Kako varovati osebne podatke: pregled področja in praktični napotki 10. 2. 2022
Novosti na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (novela SPZ-B in novela ZZK-1E) 14. 2. 2022
Seminar Predstavitev prenovljenega MSS-ja 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov in novega stališča 20, ki obravnava posebne revizije 15. 2. 2022
Računovodenje stroškov, odhodkov in prihodkov in z njim povezana davčna vprašanja (SRS 11, SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15) 17. 2. 2022
Delavnica Vzorčenje po metodi denarne enote – standardni pristop (nadaljevanje) 7. 3. 2022
Ponovitev seminarja z delavnico Urbanistični parametri v ocenjevanju vrednosti nepremičnin 9. 3. 2022
Seminar Upravljanje sredstev evropske kohezijske politike in nadzor nad njihovo porabo 22. 3. 2022
Seminar Napredna uporaba in avtomatiziranje opravil v programu MS Excel 23. 3. in 24. 3. 2022
Seminar Analiza najgospodarnejše uporabe 29. 3. 2022
Posli s povezanimi osebami: revizijski postopki, razkritja v letnem poročilu, obveščanje pristojnih 30. 3. 2022

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2022 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov Datum Predavatelji Področje
Konsolidiranje – Pravila in praktični primeri 31. 1. 2022 Mateja Vrankar Računovodstvo
Ponovitev seminarja Poudarki pri sestavi letnega poročila za leto 2021 in izbrane teme DDPO-ja za 2021 3. 2. 2022 Dušan Hartman in mag. Saša Jerman Računovodstvo
Predstavitev prenovljenega MSS 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov ter novega stališča 20, ki obravnava posebne revizije 15. 2. 2022 Janja Skamlič, mag. Mitja Skitek Revidiranje
Računovodenje stroškov, odhodkov in prihodkov in z njimi povezana davčna vprašanja (SRS 11, SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15) 17. 2. 2022 mag. Saša Jerman, dr. Robert Horvat Računovodstvo
Seminar Posli s povezanimi osebami: revizijski postopki, razkritja v letnem poročilu, obveščanje pristojnih 30. 3. 2022 Dejan Šimenc Revidiranje
Računovodenje osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin ter slabitev sredstev 6. 4. 2022 Dušan Hartman, Mojca Müller Računovodstvo
Splošne informacijske kontrole 12. 4. 2022 Uroš Žust, Tomaš Bešinsky Revidiranje
Ocena tveganj pri sprejemu oziroma ohranitvi posla ter ocena tveganj pri revidiranju 11. 5. 2022 Damjan Ahčin, Domagoj Vuković Revidiranje
Vključenost revizorja v preveritev postopkov preprečevanja pranja denarja 24. 5. 2022 Sanja Košir Nikašinović, Sergej Bižal Revidiranje
Razkritja po MSRP s poudarkom na primerih razkritij in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri MSRP 16 in MSRP 15 30. 5.2021 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Novak Računovodstvo
Pregled sprememb MSRP za nefinančne družbe 15. 6. 2022 Andreja Bajuk Mušič Računovodstvo
Notranje kontrole 22. in 23. 6. 2022 Katja Dolinšek, Anja Logonder, Jerneja Potočnik Revidiranje
23. letna konferenca revizorjev 8. in 9. 9. 2022 Različni predavatelji /
Računovodenje zalog in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 4) 14. 9. 2022 Miha Kranjc, Aleksandra Heinzer Računovodstvo
Spremembe MSR 315 19. 9. 2022 Manuela Šribar, Mateja Vrankar Revidiranje
Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti v skladu z zahtevami MSUK 1 v revizijskih družbah, ki niso vključene v mreže družb 29. 9. 2022 Mateja Cimerman, Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Virtualna sredstva (kripto) - računovodska in davčna obravnava, revizijski postopki in postopki v skladu z ZPPDFT-1 3. 10. 2022 Marša Vošinek, Sergej Bižal Računovodstvo
Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami 11. 10. 2022 Primož Koder, Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Računovodenje poslovnih terjatev, rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev ter njihova davčna obravnava 20. 10. 2022 Saša Jerman Računovodstvo
Revidiranje bank 15. 11. 2022 Katarina Kadunc Revidiranje
Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1 ) 22. 11. 2022 dr. Marjan Odar Računovodstvo
Poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2022 8. 12. 2022 Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPo za leto 2021 14. 12. 2022 Dušan Hartman, Saša Jerman Računovodstvo

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
Seminar Upravljanje gesel 27. 1. 2022 ZOOM
Seminar Konsolidiranje – pravila in praktični primeri 31. 1. 2022 ZOOM
Ponovitev delavnice Intervju kot metoda preiskovanja prevar 1. 2. 2022 ZOOM
Seminar Kako varovati osebne podatke: pregled področja in praktični napotki 10. 2. 2022 ZOOM
Novosti na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (novela SPZ-B in novela ZZK-1E) 14. 2. 2022 ZOOM
Delavnica Vzorčenje po metodi denarne enote – standardni pristop (nadaljevanje) 7. 3. 2022  
Ponovitev seminarja z delavnico Urbanistični parametri v ocenjevanju vrednosti nepremičnin 9. 3. 2022 ZOOM
Seminar Upravljanje sredstev evropske kohezijske politike in nadzor nad njihovo porabo 22. 3. 2022 ZOOM
Seminar Napredna uporaba in avtomatiziranje opravil v programu MS Excel 23. 3. in 24. 3. 2022 ZOOM
Seminar Analiza najgospodarnejše uporabe 29. 3. 2022 Ljubljana
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
Trenutno ni objav    

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
Trenutno ni objav    

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj