Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar (ZOOM) DDV pri spletnih prodajah in napovedane spremembe na tem področju 5. 3. 2024
Seminar (ZOOM) Preprečevanje pranja denarja 6. 3. 2024
Seminar Razkritja 12. 3. 2024
Seminar Praktični primeri notranjerevizijskih pregledov (Notranji revizorji za notranje revizorje) 13. 3. 2024
Seminar Hekerski napadi na podjetja in kako se zaščititi 20. 3. 2024
Seminar Gradnja objektov v skladu z novo zakonodajo 21. 3. 2024
Seminar z delavnico (ZOOM) Razporejanje nakupne cene (Purchase Price Allocation – PPA) 25. in 26. 3. 2024
Interaktivna delavnica Neopredmetena sredstva z vidika transfernih cen 3. 4. 2024
Seminar Trajnostno poslovanje – Najnovešje o regulativnem okviru, implementaciji zahtev in dobrih praksah, s poudarkom na vlogi notranje revizije 4. 4. 2024
Seminar Zaposlovanje tujcev – je to res nerešljiva pravna zadrega? 9. 4. 2024
Seminar Spremembe MSR 315 10. 4. 2024
Seminar (ZOOM) Evropski standardi poročanja o trajnostnosti – okoljski standardi 15. 4. 2024
Ponovitev seminarja (ZOOM) Predstavitev novih Slovenskih računovodskih standardov 2024 16. 4. 2024
Seminar Po labirintu evropskih predpisov o podatkih – praktični vodnik za revizijo 18. 4. 2024
Seminar (ZOOM) Davčno nevtralna združitev, delitev, zamenjava kapitalskih deležev in prenos premoženja – pravni in davčni vidiki 23. 4. 2024
Seminar (ZOOM) Revidiranje rezervacij   8. 5. 2024
Delavnica Revizorjevi postopki pri revidiranju informacijskih sistemov / Revidiranje v IT okolju 12. 6. 2024
Seminar Ugotavljanje poštene vrednosti po MSRP 13 in oslabitev sredstev po MRS 36 junij 2024
Seminar Določanje pomembnosti in izvedbene pomembnosti ter dokumentiranje 19. 9. 2024
Seminar SRS 3 Finančne naložbe 24. 9. 2024
Ponovitev delavnice Notranje kontrole 26. in 27. 9. 2024
Seminar Donacije, dotacije, subvencije in odškodnine – računovodski in davčni vidik –  računovodstvo, DDPO 9. 10. 2024
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami 22. 10. 2024
Seminar Popusti – računovodski in davčni vidik november 2024
Seminar Poudarki pri pripravi letnega poročila za leto 2024 in izbrane teme DDPO-ja december 2024
Seminar Poudarki pri revidiranju RI za leto 2023 december 2024

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2024 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov   Datum Predavatelji Področje
Seminar (ZOOM) Preprečevanje pranja denarja Ernst & Young 6. 3. 2024 Sergej Bižal Revizija
Seminar Razkritja BDO 12. 3. 2024 Mateja Vrankar Računovodstvo
Seminar Spremembe MSR 315 BDO 10. 4. 2024 Mateja Vrankar, Manuela Šribar Revizija
Ponovitev seminarja Predstavitev novih Slovenskih računovodskih standardov 2024   16. 4. 2024 Člani komisije za SRS Računovodstvo
Seminar (ZOOM) Revidiranje rezervacij Deloitte 8. 5. 2024 Katarina Kadunc Revizija
Delavnica Revizorjevi postopki pri revidiranju informacijskih sistemov / Revidiranje v IT okolju   12. 6. 2024 Manuela Šribar Revizija
Seminar Ugotavljanje poštene vrednosti po MSRP 13 in oslabitev sredstev po MRS 36   junij 2024 Simona Korošec Lavrič Računovodstvo
Seminar Določanje pomembnosti in izvedbene pomembnosti ter dokumentiranje  Deloitte 19. 9. 2024 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Novak Revizija
Seminar SRS 3 Finančne naložbe   24. 9. 2024 Mag. Andreja Mušič Računovodstvo
Ponovitev delavnice Notranje kontrole   26. in 27. 9. 2024 Katja Dolinšek, Jerneja Potočnik Revizija
Seminar Donacije, dotacije, subvencije in odškodnine – računovodski in davčni vidik – računovodstvo, DDPO   9. 10. 2024 Mag. Aleksandra Heinzer, Mihael Kranjc Računovodstvo
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami   22. 10. 2024 Primož Koder, Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Popusti – računovodski in davčni vidik   november 2024 Dr. Robert Horvat, mag. Saša Jerman Računovodstvo
Seminar Poudarki pri pripravi letnega poročila za leto 2024 in izbrane teme DDPO-ja   december 2024   Računovodstvo
Seminar Poudarki pri revidiranju RI za leto 2023   december 2024   Revizija

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2024, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar Praktični primeri notranjerevizijskih pregledov (Notranji revizorji za notranje revizorje) 13. 3. 2024 Mag. Andreja Istenič, Jana Žagar, Mateja Rupnik in Matic Štern
Seminar Hekerski napadi na podjetja in kako se zaščititi 20. 3. 2024 Boštjan Špehonja
Seminar Gradnja objektov v skladu z novo zakonodajo 21. 3. 2024 Aleksandra Velkovrh
Seminar z delavnico (ZOOM) Razporejanje nakupne cene (Purchase Price Allocation – PPA) 25. in 26. 3. 2024 Steve Shaw
Interaktivna delavnica Neopredmetena sredstva z vidika transfernih cen 3. 4. 2024 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Seminar Trajnostno poslovanje – Najnovešje o regulativnem okviru, implementaciji zahtev in dobrih praksah, s poudarkom na vlogi notranje revizije 4. 4. 2024 Katarina Kadunc, Kim Turk Mehes, Timotej Homar, Niko Korpar, Mark Jo Moggi, Petra Finžgar
Seminar Zaposlovanje tujcev – je to res nerešljiva pravna zadrega? 9. 4. 2024 Mateja Kozole
Seminar (ZOOM) Evropski standardi poročanja o trajnostnosti – okoljski standardi 15. 4. 2024 Jona Basha
Seminar Po labirintu evropskih predpisov o podatkih – praktični vodnik za revizijo 18. 4. 2024 Ruti Rous, Alenka Blas
Seminar (ZOOM) Davčno nevtralna združitev, delitev, zamenjava kapitalskih deležev in prenos premoženja – pravni in davčni vidiki 23. 4. 2024 Anja Obreza
Konference
Naslov Datum Kraj
27. konferenca računovodij 23. in 24. maj 2024 Čatež
27. konferenca ocenjevalcev vrednosti 6. in 7. junij 2024 Laško
25. konferenca revizorjev 5. in 6. september 2024 Laško
32. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 16. in 17. oktober 2024 Ptuj
27. konferenca notranjih revizorjev 21. in 22. november 2024 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj

Tuja izobraževanja
Trenutno ni objav.