Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar IT in revizor računovodskih izkazov 12. 6. 2024
Seminar (ZOOM) ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi 13. 6. 2024
Seminar (ZOOM) ESRS S3 – Prizadete skupnosti 17. 6. 2024
Seminar Ugotavljanje poštene vrednosti po MSRP 13 in oslabitev sredstev po MRS 36 19. 6. 2024
Seminar (ZOOM) ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki 20. 6. 2024
25. letna konferenca revizorjev 5. in 6. 9. 2024
Seminar Določanje pomembnosti in izvedbene pomembnosti ter dokumentiranje 19. 9. 2024
Seminar SRS 3 Finančne naložbe 24. 9. 2024
Ponovitev delavnice Notranje kontrole 26. in 27. 9. 2024
Seminar DDV za revizorje 3. 10. 2024
Seminar Donacije, dotacije, subvencije in odškodnine – računovodski in davčni vidik –  računovodstvo, DDPO 9. 10. 2024
32. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 16. in 17. 10. 2024
Seminar Pillar II in zakon o minimalnem davku 18. 10. 2024
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami 22. 10. 2024
Seminar Popusti – računovodski in davčni vidik november 2024
Seminar Poudarki pri pripravi letnega poročila za leto 2024 in izbrane teme DDPO-ja december 2024
Seminar Poudarki pri revidiranju RI za leto 2023 december 2024

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2024 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov   Datum Predavatelji Področje
Seminar IT in revizor računovodskih izkazov   12. 6. 2024 Manuela Šribar Revizija
Seminar Ugotavljanje poštene vrednosti po MSRP 13 in oslabitev sredstev po MRS 36   19. 6. 2024 Simona Korošec Lavrič Računovodstvo
25. letna konferenca revizorjev   5. in 6. 9. 2024 Več predavateljev Revizija
Seminar Določanje pomembnosti in izvedbene pomembnosti ter dokumentiranje  Deloitte 19. 9. 2024 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Novak Revizija
Seminar SRS 3 Finančne naložbe   24. 9. 2024 Mag. Andreja Mušič Računovodstvo
Ponovitev delavnice Notranje kontrole   26. in 27. 9. 2024 Katja Dolinšek, Jerneja Potočnik Revizija
Seminar Donacije, dotacije, subvencije in odškodnine – računovodski in davčni vidik – računovodstvo, DDPO   9. 10. 2024 Mag. Aleksandra Heinzer, Mihael Kranjc Računovodstvo
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami   22. 10. 2024 Primož Koder, Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Popusti – računovodski in davčni vidik   november 2024 Dr. Robert Horvat, mag. Saša Jerman Računovodstvo
Seminar Poudarki pri pripravi letnega poročila za leto 2024 in izbrane teme DDPO-ja   december 2024   Računovodstvo
Seminar Poudarki pri revidiranju RI za leto 2023   december 2024   Revizija

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2024, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar (ZOOM) ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi 13. 6. 2024 Darja Virjent, Iris Pensa
Seminar (ZOOM) ESRS S3 – Prizadete skupnosti 17. 6. 2024 Mag. Barbara Žibret Kralj, Ines Marot
Seminar (ZOOM) ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki 20. 6. 2024 Mag. Barbara Žibret Kralj, Ines Marot
Seminar DDV za revizorje 3. 10. 2024 Rosana Dražnik
32. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 16. in 17. 10. 2024 Več predavateljev
Seminar Pillar II in zakon o minimalnem davku 18. 10. 2024 Mag. Robert Pritržnik
Konference
Naslov Datum Kraj
25. letna konferenca revizorjev 5. in 6. september 2024 Laško
32. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 16. in 17. oktober 2024 Ptuj
27. konferenca notranjih revizorjev 21. in 22. november 2024 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj

Tuja izobraževanja
Trenutno ni objav.