Poročila o delu

Letna poročila oziroma poročila o delu, na podlagi zakona o revidiranju in statuta inštituta, sprejema svet Slovenskega inštituta za revizijo, poročilo pa obravnava tudi Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora ter Državni zbor.

za leto 2019 za leto 2018 za leto 2017 za leto 2016
za leto 2015 za leto 2014 za leto 2013 za leto 2012
za leto 2011 za leto 2010 za leto 2009 za leto 2008
za leto 2007 za leto 2006 za leto 2005 za leto 2004
za leto 2003 za leto 2002