Poročila o delu

Letna poročila oziroma poročila o delu, na podlagi zakona o revidiranju in statuta inštituta, sprejema svet Slovenskega inštituta za revizijo, poročilo pa obravnava tudi Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora ter Državni zbor.

za leto 2021 za leto 2020 za leto 2019 za leto 2018
za leto 2017 za leto 2016 za leto 2015 za leto 2014
za leto 2013 za leto 2012 za leto 2011 za leto 2010
za leto 2009 za leto 2008 za leto 2007 za leto 2006
za leto 2005 za leto 2004 za leto 2003 za leto 2002