Poročila o delu

Letna poročila oziroma poročila o delu, na podlagi zakona o revidiranju in statuta inštituta, sprejema svet Slovenskega inštituta za revizijo, poročilo pa obravnava tudi Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora ter Državni zbor.

Poročilo o delu za leto 2018 Poročilo o delu za leto 2017 Poročilo o delu za leto 2016
Poročilo o delu za leto 2015 Poročilo o delu za leto 2014 Poročilo o delu za leto 2013
Poročilo o delu za leto 2012 Poročilo o delu za leto 2011 Poročilo o delu za leto 2010
Poročilo o delu za leto 2009 Poročilo o delu za leto 2008 Poročilo o delu za leto 2007
Poročilo o delu za leto 2006 Poročilo o delu za leto 2005 Poročilo o delu za leto 2004
Poročilo o delu za leto 2003 Poročilo o delu za leto 2002