Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar (ZOOM) DDV v gradbeništvu 13. 9. 2023
Seminar Razumevanje računovodskih izkazov, likvidnosti in solventnosti 14. 9. 2023
Seminar Energijska učinkovitost stavb, sodobne projektne zasnove, trajnostna gradnja; vpliv naštetih dejavnikov na proces vrednotenja nepremičnin 18. 9. 2023
Seminar (ZOOM) Revizorjeva zagotovila v zvezi s trajnostnim poročanjem 19. 9. 2023
31. konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov
31st International Conference on Information Systems Audit and Control
20. in 21. 9. 2023
Seminar Poglobljeni pogled na zapletena področja računovodenja najemov pri najemnikih in najemodajalcih 27. 9. 2023
Delavnica Notranje kontrole 28. in 29. 9. 2023
Seminar Izbrani poudarki v zvezi s transfernimi cenami 3. 10. 2023
Seminar Promet z nepremičninami in problematika prodaje nepremičnin z mešano namensko rabo 5. 10. 2023
Seminar Pristop k revidiranju vpisov v glavno knjigo (vključno z ročnimi knjižbami) in drugih uskladitev ter preverjanje informacij, ki jih pripravi naročnik v okviru revidiranja računovodskih izkazov 10. 10. 2023
Seminar z delavnico (ZOOM) Stroški kapitala (nazaj k osnovam) 10. 10. 2023 in 11. 10. 2023
Seminar (ZOOM) Posebna ureditev za organizatorje potovanj 18. 10. 2023
Seminar Računovodski izkazi v insolventnih postopkih in projekcije poslovanja v skladu z ZFPPIPP-om 19. 10. 2023
Seminar (ZOOM) Revizijski postopki pri konsolidaciji, vključno s predvidenimi spremembami MSR-ju 600 24. 10. 2023
Seminar Novela ZFPPIPP-H 25. 10. 2023
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen 7. 11. 2023
Seminar (ZOOM) MSRP 3 – Poslovne združitve in transakcije pod skupnim upravljanjem 8. 11. 2023
26. letna konferenca notranjih revizorjev 23. in 24. 11. 2023

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2023 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov   Datum Predavatelji Področje
Seminar Razumevanje računovodskih izkazov, likvidnosti in solventnosti   14. 9. 2023 Mihael Kranjc Računovodstvo
Seminar Revizorjeva zagotovila v zvezi s trajnostnim poročanjem   19. 9. 2023 Mag. Barbara Žibret Kralj Revizija
Seminar Poglobljeni pogled zapletenih področij računovodenja najemov pri najemnikih in najemodajalcih   27. 9. 2023 Mag. Andreja Mušič

Računovodstvo

Delavnica Notranje kontrole   28. in 29. 9. 2023 Jerneja Potočnik Revizija
Seminar Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov   10. 10. 2023 Matej Vrčkovnik Revizija
Seminar (ZOOM) MSPR 3 – Poslovne združitve in transakcije pod skupnim upravljanje BDO revizija 17. 10. 2023 Mateja Vrankar Računovodstvo
Seminar Računovodski izkazi v insolvenčnih postopkih in projekcije poslovanja v skladu z ZFPPIPP   19. 10. 2023 Mihael Kranjc, mag. Đorđe Mihajlović Računovodstvo
Seminar (ZOOM) Revizijski postopki pri konsolidaciji vključno s predvidenimi spremembami MSR 600 Deloitte 24. 10. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen iz prakse   7. 11. 2023 Danuška Bobek Gospodarič, Marko Mehle Računovodstvo
Seminar Kaj mora revizor vedeti, ko revidira družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe   14. 11. 2023 Mag. Boris Jagodič, mag. Matej Loncner Revizija
Delavnica Vzorčenje   29. 11. 2023 Mag. Nataša Prah Revizija
Seminar poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2023   december Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPO za leto 2023   december Dušan Hartman, mag. Saša Jerman Računovodstvo

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar (ZOOM) DDV v gradbeništvu 13. 9. 2023 Mag. Aleksandra Heinzer
31. konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov
31st International Conference on Information Systems Audit and Control
20. in 21. 9. 2023 Različni predavatelji
Seminar Izbrani poudarki v zvezi s transfernimi cenami 3. 10. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Seminar Promet z nepremičninami in problematika prodaje nepremičnin z mešano namensko rabo 5. 10. 2023 Dr. Renato Vrenčur
Seminar z delavnico (ZOOM) Stroški kapitala (nazaj k osnovam) 10. 10. 2023 in 11. 10. 2023 Steve Shaw
Seminar (ZOOM) Posebna ureditev za organizatorje potovanj 18. 10. 2023 Mag. Aleksandra Heinzer
Seminar Novela ZFPPIPP-H 25. 10. 2023 Jaka Cepec
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen 7. 11. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
26. letna konferenca notranjih revizorjev 23. in 24. 11. 2023 Različni predavatelji
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
31. konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 20. in 21. september 2023 Kranjska Gora
31st International Conference on Information Systems Audit and Control 20. in 21. september 2023 Kranjska Gora
26. konferenca notranjih revizorjev 23. in 24. november 2023 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj