Priznanja inštituta

Slovenski inštitut za revizijo podeljuje priznanja za poseben prispevek k razvoju stroke. Namen priznanja je poudariti strokovne dosežke in dati priznanje tistim strokovnjakom, ki so s svojim izjemnim delom bistveno pripomogli k napredku in uveljavitvi posameznih strok, ki sodijo v delovno področje Inštituta.

Prav tako se podeljuje tudi priznanje za splošni prispevek k delovanju Inštituta, in sicer kandidatom na podlagi njihovega prispevka, njihovih dejanj in priznanj, ki so prispevala k  izboljšanju delovanja oziroma organizacije Inštituta ter prispevka k promociji Inštituta v stroki oziroma splošni javnosti.

O podelitvi priznanj odločajo ustrezni organi Inštituta.

Posebna priznanja

Na podlagi 5. člena Pravilnika o podeljevanju priznanja Slovenskega inštituta za revizijo je Slovenski inštitut za revizijo na 4. Kongresu v Portorožu podelil posebna priznanja

Prof. dr. Ivan Turk 
Prof. dr. Ivanu Turku

Prof. dr. Slavka Kavčič
Prof. dr. Slavki Kavčič

Prof. dr. Majda Kokotec–Novak
Prof. dr. Majdi Kokotec – Novak

Prof. dr. Franc Koletnik
Prof. dr. Francu Koletniku

Prof. dr. Stanko Koželj
Prof. dr. Stanku Koželju

Vili Perner
Viliju Pernerju

Priznanja za poseben prispevek k razvoju stroke

Na 25. konferenci o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov je Slovenski inštitut za revizijo na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanja Slovenskega inštituta za revizijo, podelil priznanja za prispevek k stroki revidiranja informacijskih sistemov.

Dobitniki priznanj so
• Dr. Jože Gričar
• Boža Javornik
• Maksimiljan Vreča