03.10
2023

Trajnostni prehod je skupno prizadevanje in izziv družbe kot celote. Majhne in srednje velike družbe (MSP), ki so hrbtenica evropskega gospodarstva, imajo prav tako ključno vlogo. Prehod prinaša izzive, a tudi priložnosti.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Accountancy Europe, ki je  objavila Začetni vodnik v 5 korakih za trajnostni prehod za majhne in srednje družbe (MSP). V njem je predstavljeno 5 prvih korakov, ki jih lahko MSP naredi, da začne svojo trajnostno pot. Proces je potrebno začeti, tudi z majhnimi koraki, in postopno pripravljati posel na to, kar je pred nami.

02.10
2023

Objavljeni so seminarji, delavnice in konference, ki jih bomo organizirali v novembru.

29.09
2023

Obveščamo vas, da je EU Komisija dne 13. septembra 2023 sprejela in v UL št. L 237 z dne 26.9.2023, objavila:

Uredbo Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. avgusta 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

20.09
2023

20. 9. 2023 je bila sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). 25. oktobra bomo organizirali seminar na katerem bo dr. Jaka Cepec predstavil celotno vsebino novele ZFPPIPP-H, ki v insolvenčno zakonodajo prinaša kar nekaj pomembnih sprememb.

Vse novice...
Standardi
Standardi