23.05
2024

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki so bile izvedene 23. 5. 2024 v Podčetrtku so bili v odbor preizkušenih računovodij in računovodij izvoljeni
Jožica Gašperšič
Neva Klančič
Mihael Kranjc
Dr. Barbara Mörec
Biljana Sladojević

Rok za pritožbe je 31. 5. 2024.

22.05
2024

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je direktor Inštituta 22. 5. 2024 sprejel

SKLEP

1. Začne se postopek za volitve članov revizijskega sveta, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo.
2. Pooblaščene revizorje vpisane v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo se pozove, da do 19. avgusta 2024 predlagajo kandidate za člane revizijskega sveta.
3. Volilno zasedanje se skliče 5. septembra 2024.

Dr. Samo Javornik
Direktor Slovenskega inštituta za revizijo

20.05
2024

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem razpisuje prosto delovno mesto pooblaščenega revizorja, ki bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar v Sektorju za nadzor in regulativo (m/ž)

Celotni razpis ...

26.04
2024

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28.03
2024

Slovenski inštitut za revizijo je sedaj prisoten tudi na Facebooku in Linkedinu.

Vse pomembne informacije o aktivnostih inštituta vam bodo od sedaj dosegljive tudi na obeh socialnih omrežjih. Sledite nam.

Vse novice...
Standardi
Standardi