Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

22.09
2021

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 68/2019) ter na podlagi sklepa sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 2. septembra 2021, izdajam naslednji

SKLEP.

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno

srede, 25. novembra 2021.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 9. septembra 2021

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

22.09
2021

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 68/2019) ter na podlagi sklepa strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 1. septembra 2021, izdajam naslednji

S K L E P.

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno

srede, 25. novembra 2021.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 9. septembra 2021

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

14.09
2021

Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil 14.09.2021 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti za storitve v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Številka objave je JN006275/2021-W01.

03.09
2021

Jimu v spomin

Jim - James Joseph CzuprynaZ osamosvojitvijo Slovenije se je končalo plansko gospodarstvo in ničesar nismo vedeli o tržni ekonomiji, sploh pa ne o  tržnem vrednotenju stvarnega premoženja. Na pobudo dr. Mramorja so nas v decembru 1991 pričeli izobraževati ocenjevalci strokovnega združenja ASA in eden izmed prvih štirih predavateljev je bil tudi Jim. Več let je izobraževal ocenjevalce nepremičnin pri Agenciji za prestrukturiranje in razvoj in bil soavtor metodologije vrednotenja za otvoritveno bilanco. Vedno se je rad vračal v Slovenijo, kjer je stkal  strokovne in prijateljske vezi.

Jim - James Joseph Czupryna je 19.julija 2021 v 77-tem letu mirno zaspal na svojem domu v Townsendu, Massachusets, USA.

Vsi, ki smo ga imeli čast spoznati, se ga bomo s  spoštovanjem spominjali.

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi