01.08
2019

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na:
- spremembe in dopolnitve Zakona o davku o odhodkov pravnih oseb
- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

26.06
2019

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnga člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2019 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. septembra 2019.

Ljubljana, 26. 6. 2019

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

Vse novice...

Uporaba nove gradbene in prostorske zakonodaje

19.09.2019

19. september 2019

SIR*IUS 2019

12.09.2019

SIR*IUS 2019

4. zvezek: Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja

31.05.2019

Avtorja sta svoje znanje predstavili v naslednjih poglavjih:
Kazalo
Povzetek
Summary
Uvod
Dejavniki nepremičninskega in organizacijsekga okolja
Nepremičnine in okolje
Vrednote
Stališča
Vrednost nepremičnin
Uporabna socialna prihologija
Organizacijska kultura
Komunikacija
Motivacija
Trg nepremičnin
Predmet obdelave
Metoda
rezultati
Različne zaznave v zvezi z urbanističnimi značilnostmi kraja in oceno ljudi glede na 'spol', 'položaj v organizaciji' ter njuno interakcijo
Zaznave socialnih percepcij v zvezi s prostorom, okoljem in nepremičninami
Percepcije nepremičninskih značilnosti v povezavi z različnimi socialnimi in vrednotnimi orientacijami
Zaznave organizacijskih značilnosti, ki olajšujejo oz. otežujejo doseganje ogranizacijskih ciljev
Zaključek
Priloge
Uporabljeni vprašalniki
Vprašalnik 1
Vprašalnik demografskih značilnosti
Vprašalnik o nepremičninah
Vprašalnik 2 – vprašalnik o vrednotah
Vprašalnik 3 – vprašalnik o življenskem stilu
Vprašalnik 4 – vprašalnik o delovni organizaciji in delovnih pogojih
Vprašalnik 5 – vprašalnik o organizaciji
Literatura

4. zvezek strokovne zbirke

* Izvleček iz recenzije knjige, z naslovom 'Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja' avtorjev dr. Alenke Temeljotov Salaj in dr. Dušana Zupančiča, izrednega profesorja dr. Velka S. Rusa.
** Izvleček iz strokovnega mnenja o monografiji, dr. Alenke Temeljotov Salaj in dr. Dušana Zupančiča "Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja", docenta doktorja Igorja Pšundra.

6. zvezek: Notranje revidiranje

31.05.2019

V spodnji priponki si oglejte predgovor strokovne zbirke Notranje revidiranje ter kazalo

strokovna-zbirka-06.pdf

 

6. zvezek strokovne zbirke

7. zvezek: Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah

31.05.2019

Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah
V spodnji priponki si oglejte predgovor in kazalo

strokovna-zbirka-07.pdf

7. zvezek strokovne zbirke

Vse publikacije...
Standardi
Standardi
Standardi