Računovodje

Vizija sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je: Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij bo osrednja organizacija računovodij, ki bo združevala visoko usposobljene strokovnjake, ki bodo sposobni delovati v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Poslanstvo sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je: Sekcija računovodij skrbi za pridobivanja znanja na področju računovodstva in znanosti, povezanih z računovodstvom z namenom, da preizkušeni računovodja oziroma računovodja s svojim delovanjem prispeva k povečevanju vrednosti podjetij. Preizkušeni računovodja oziroma računovodja bo zaradi visokih strokovnih in etičnih standardov, ki jih mora upoštevati kot član sekcije računovodij, cenjen v vseh organizacijah in državni upravi, imel ustrezno mesto v organizacijski sestavi in bil vključen v tim odločanja.


Sekcijo preizkušenih računovodij in računovodij vodi petčlanski odbor, ki ga izvolijo aktivni preizkušeni računovodje in računovodje na volilnem zasedanju. Trenutni odbor je bil izvoljen 23. maja 2024. Sestavljajo ga

Predsednik:
Mihael Kranjc

Podpredsednica:
Dr. Barbara Mörec

Članice:
Jožica Gašperšič
Neva Klančič
Biljana Sladojević


Poročilo o delu za leto 2023

Poročilo o delu sekcije za leto 2023.

 

Program dela za leto 2024

Projekt 1

Izvedba 27. konference preizkušenih računovodij in računovodij.
Strokovni vodja projekta: dr. Marjan Odar, Mihael Kranjc
Rok: maj 2024

Projekt 2

Priprava predlogov pojasnil k Slovenskim računovodskim standardom 2024.
Strokovni vodja projekta: dr. Robert Horvat, dr. Barbara Mörec
Rok: stalna naloga

Projekt 3

Priprava na 28. letno konferenco preizkušenih računovodij in računovodij.
Strokovni vodji projekta: Mihael Kranjc, Biljana Sladojević
Rok: december 2024

Projekt 4

Sodelovanje z ustreznimi strokovnimi inštitucijami.
Strokovni vodji projekta: Jožica Gašperšič, Biljana Sladojević
Rok: stalna naloga

Projekt 5

Priprava izobraževalnih seminarjev o novostih na področju finančnega, poslovodnega in stroškovnega računovodstva.
Strokovni vodji projekta: Mihael Kranjc, Biljana Sladojević
Rok: stalna naloga (pet izobraževalnih seminarjev v 2024)

Projekt 6

Organiziranje strokovnih srečanj aktivnih preizkušenih računovodij in računovodij.
Strokovni vodja projekta: Jožica Gašperšič, Neva Klančič
Rok: stalna naloga (3 do 4 srečanja v 2024)

Projekt 7
Sodelovanje z drugimi sekcijami Slovenskega inštituta za revizijo.
Strokovni vodja projekta: Mihael Kranjc, dr. Barbara Mörec
Rok: stalna naloga

Projekt 8

Izdelava strokovnih razlag za rubriko Iz prakse za prakso – SIR*IUS.
Strokovni vodja projekta: Mihael Kranjc
Rok: stalna naloga

Projekt 9

Skrb za izboljšanje položaja oziroma poklica aktivnega preizkušenega računovodje v družbi in ozaveščanje javnosti o poklicu ter odpiranje razprave o perspektivah poklica.
Strokovni vodji projekta: Neva Klančič, Biljana Sladojević
Rok: stalna naloga