Raziskave in znanje

Člani sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) skrbimo za pridobivanje in širjenje znanj s področja notranje revizije. SIR organizira letno Konferenco notranjih revizorjev in druga strokovna srečanja. Letna Konferenca notranjih revizorjev je namenjena spoznavanju novosti in drugih aktualnih vsebin na področju notranjega revidiranja ter drugih sorodnih področjih. Z udeležbo na njej preizkušeni notranji revizorji in vsi drugi udeleženci širimo svoje znanje, veščine in druge sposobnosti.

Povabilo k pripravi člankov

Člane sekcije spodbujamo k pripravi daljših ali krajših strokovnih člankov, ki se potencialno lahko objavijo v reviji SIR*IUS. Slednji naj bodo s področja notranje revizije ali z njimi povezanimi področji. Strokovni prispevki v zvezi z notranjo revizijo pripomorejo k širjenju znanja in dodatnemu znanju o stroki notranjega revidiranja in notranji reviziji. Zato pozivamo k pripravi člankov.

Spodbujamo tudi k pripravi kratkih prispevkov Iz prakse za prakso, ki se objavljajo v reviji SIR*IUS. Slednji obsegajo usmeritve in strokovne rešitve za delo notranjih revizorjev. Člani jih pripravijo v koordinaciji z Odborom sekcije notranjih revizorjev (na podlagi navodil in predloge).

Člane sekcije prav tako spodbujamo k pripravi znanstvenih člankov.

Revija SIR*IUS (z navodili in predlogo za pripravo članka)
Povabilo k raziskovanju

Člani sekcije spodbujamo različna raziskovanja na področju notranje revizije. Izsledki raziskav o notranji reviziji pripomorejo k dodatnemu znanju o stroki notranjega revidiranja in notranji reviziji. Zato pozivamo k izvajanju raziskav s takšnim ciljem.

Predloge za raziskave, raziskave in vprašanja o raziskavah pošljite na info@si-revizija.si.
Povabilo študentom k sodelovanju

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi člankov oz. prispevkov.

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne članke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Predlog za članek naj vključuje predloge naslova prispevka, opisa problematike, kazala in načrtovane literature in virov. Predlog (s spremno obrazložitvijo, da gre za članek študentov) pošljite po elektronski pošti na naslov info@si-revizija.si.

Kakovosten članek študentov bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. Ali pa bodo avtorji povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

Revija SIR*IUS (z navodili in predlogo za pripravo članka)
Knjižnica SIR-a

Aktivni preizkušeni notranji revizorji imamo dostop do vseh knjig v knjižnici SIR-a (na sedežu SIR-a v Ljubljani). Prav tako imamo možnost brezplačne udeležbe na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR, in popust pri udeležnini za druge dogodke, ki jih organizira SIR (seminarje, delavnice, konference ter kongrese).

Kako postati aktivni preizkušeni notranji revizor
Knjižnica SIR-a (s seznamom in opisom knjig v njej)
Seminarji, delavnice in druga strokovna izobraževanja pri SIR-u

 

Prosimo, sporočite morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav na info@si-revizija.si.