Obvestila sekcij - Računovodje

23.5.2024

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki so bile izvedene 23. 5. 2024 v Podčetrtku so bili v odbor preizkušenih računovodij in računovodij izvoljeni
Jožica Gašperšič
Neva Klančič
Mihael Kranjc
Dr. Barbara Mörec
Biljana Sladojević

Rok za pritožbe je 31. 5. 2024.

5.3.2024

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 7. maja 2024 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
2. Volilno zasedanje se skliče 23. maja 2024.

Ljubljana, 5. 3. 2024

28.10.2022

25. oktobra 2022 je potekala 75. seja odbora Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij. Na njej so člani med drugim razpravljali o programu 25. Konference preizkušenih računovodij in računovodij, ki bo 25. in 26. maja 2023 na Ptuju. Program konference se še oblikuje, zato bomo veseli vaših predlogov, ki jih lahko posredujete odboru na elektronski naslov info@si-revizija.si. Vnaprej hvala!

7.10.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki so bile elektronsko izvedene 6. oktobra 2020 so bili v odbor preizkušenih računovodij in računovodij izvoljeni
Dr. Robert Horvat
Mihael Kranjc
Biljana Mikača
Dr. Barbara Mörec
Marko Simšič

Rok za pritožbe je 14. 10. 2020.

1.9.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 28. septembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

2. Volilno zasedanje se skliče 6. oktobra 2020.

Ljubljana, 1. 9. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

18.5.2020

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

7.5.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

10.9.2018

Sekcija preizkušenih računovodij vabi študente k sodelovanju s pripravo strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

13.5.2016

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij so bili dne 12. maja v Radencih v odbor izvoljeni naslednji kandidati: 

1. Mihael Kranjc,
2. Tončka Lesjak,
3. Biljana Mikača,
4. Barbara Mörec,
5. Marija Ribič

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 20. 5. 2016. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.

14.3.2016

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel 

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

  1. Člene sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 5. maja 2016 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
  2. Volilno zasedanje se skliče 12. maja 2016.

 

Ljubljana, 14. 3. 2016                                                           

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

7.8.2014

Na spletnih straneh MGRT je objavljen predlog sprememb ZGD-1. Pripombe se sprejemajo do 16. 8. 2014

4.6.2014

Slovenski inštitut za revizijo je Banki Slovenije podal pobudo za uveljavljanje kompiliranih računovodskih informacij.

8.11.2012

Preveden in objavljen je Kontrolni seznam za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih, ki ga je izdal IFAC.

21.5.2012

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij so bili dne 17. maja v Zrečah v odbor izvoljeni naslednji kandidati:
- Majda Cipot,
- Mihael Kranjc,
- Tončka Lesjak,
- Dr. Aleš Novak,
- Marija Tomc Muc.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 28. 5. 2012. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.