Cenik izobraževanja in preizkusa znanja

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 49
1000 Ljubljana

 

Cenik izobraževanja in preizkusa znanja

Na predlog Slovenskega inštituta za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana, ki je pooblaščen za izobraževanje in za preizkus znanja fizičnih oseb, ki se želijo usposobiti za točkovanje stanovanj po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjih stavb, ter na podlagi 3. člena Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05), potrjujemo cenik izobraževanja in preizkusa znanja in sicer:

1. Cena za izobraževanje fizične osebe za točkovanje stanovanj po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05, 75/05), ki traja 16 pedagoških ur, se določi v višini 208,31 € z vključenim DDV).
2. Cena za preizkus znanja, ki se opravlja pisno in nato ustno pred tričlansko komisijo se določi v višini 110,17 € z vključenim DDV.


Janez Podobnik
Minister