Opravljene zunanje presoje

Namenen presoje notranje revizije je preveritev in potrditev, da sta notranja revizija in njeno delovanje ter ravnanje notranjih revizorjev skladna s temeljnimi pravili notranjega revidiranja. Presoja lahko vključuje tudi druge pripombe oziroma priporočila za notranjo revizijo, npr. glede izvajanja njenih aktivnosti in strategije. Namen izvajanja presoje je zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja notranje revizije.

Zunanja presoja je presoja, ki jo opravi presojevalec ali presojevalna skupina zunaj organizacije, možna pa je tudi presoja s samoocenjevanjem in njeno zunanjo potrditvijo. Zunanja presoja notranje revizije naj bi se opravila najmanj enkrat na vsakih pet let, lahko pa se izvaja tudi pogosteje. O izidih zunanje presoje se poroča organoma vodenja in nadzora v organizaciji.

Potek zunanje presoje notranje revizije je urejen s pravili notranjega revidiranja.

Seznam preizkušenih notranjih revizorjev z opravljeno zunanjo presojo

Slovenski inštitut za revizijo (odslej: SIR) na svoji spletni strani objavlja seznam preizkušenih notranjih revizorjev, ki imajo opravljeno zunanjo presojo notranje revizije.

Seznam je javen.

Preizkušeni notranji revizor (PNR) Organizacija Leto presoje Presojevalec
Andrej Jaklič Sava turizem d.d. 2024 4E d.o.o.
Marinka Kamnik Vzajemna d.v.z. 2023 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mag. Andreja Istenič Slovenske železnice d.o.o. 2023 KPMG Poslovno svetovanje d.o.o.
Mateja Toplak SDH d.d. 2022 4E, d.o.o.
Cirila Kovačič DARS d.d. 2021 Vezjak svetovanje d.o.o.
Alenka Šepec Telekom Slovenije, d. d. 2021 Verum d.o.o.
Vesna Urankar Telekom Slovenije, d. d. 2021 Verum d.o.o.
Martina Toman Pfajfar Telekom Slovenije, d. d. 2021 Verum d.o.o.
Polona Pergar Guzaj Triglav, pokojninska družba, d. d. 2020 Martina Toman Pfajfar s.p., NR svetovanje
Dejan Kranjc Pošta Slovenije d.o.o. 2020 4E d.o.o.
Aleša Muhič Pošta Slovenije d.o.o. 2020 4E d.o.o.
Miroslav Smerdu Grawe zavarovalnica d.d. 2020 4E d.o.o.
Darja Možič Grawe zavarovalnica d.d. 2020 4E d.o.o.
Danijela Pavlič Sava pokojninska družba 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Martina Kobale DUTB d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Nataša Maček DUTB d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Irena Novak DUTB d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Jana Dvoršak Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 2020 Arem d.o.o.
Polonca Jug Mauko Zavarovalnica Sava, d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Alenka Kruščič Sava Re, d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Mag. Monika Oblak Brvar Sava Re, d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Jožica Palčič Sava Re, d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Alenka Vidmar Sava Re, d.d. 2019 Deloitte revizija d.o.o.
Dolores Abrahamsberg Intereuropa d.d. 2019 Vezjak svetovanje d.o.o.
Ksenija Dariž Intereuropa d.d. 2019 Vezjak svetovanje d.o.o.
Metka Rojc Intereuropa d.d. 2019 Vezjak svetovanje d.o.o.
Tanja Robek Deželna banka Slovenije d.d. 2019 Verum d.o.o.
Marjeta Štrus Elektro Maribor d.d. 2019 Verum d.o.o.
Marinka Kamnik Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 2018 4E d.o.o.
Andreja Istenič Slovenske železnice, d.o.o. 2018 KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.
Uroš Lajovic Gorenje d.d. 2017 Ernst & Young Svetovanje d.o.o.
Matej Drašček Hranilnica LON d.d. 2017 4E d.o.o.
Mateja Kupšek NLB Skladi d.o.o. 2017 PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Mateja Toplak SDH d.d. 2017 4E, d.o.o.
Iris Fabijan Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. 2017 Adakta d.o.o.
Irena Fratnik Brajdih Primorski skladi d.o.o. 2017 Verum d.o.o.
Vesna Urankar Telekom Slovenije d.d. 2016 Deloitte Revizija d.o.o.
Petra Finžgar Banka Sparkasse d.d. 2016 Verum d.o.o.
Ksenija Dariž Intereuropa d.d. 2015 4E, d.o.o.
Metka Rojc Intereuropa d.d. 2015 4E, d.o.o.
Lea Stopar Luka Koper d.d. 2015 KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.
Jana Dvoršak Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. 2015 Deloitte Revizija d.o.o.
Mojca Hiti šketa Bankart 2015 Polona Pergar Guzaj, Irena Novak
Mira Rataj Siročič Krka d.d. Novo mesto 2014 ADAKTA d.o.o.
Dejan Kranjc Pošta Slovenije d.o.o. 2014 Irena Terčelj Schweizer
Aleša Muhič Pošta Slovenije d.o.o. 2014 Irena Terčelj Schweizer
Alenka Krušič Zavarovalnica Maribor d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Branko Čuš Zavarovalnica Maribor d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Tina Šindič ALTA Invest d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Karin Redek ALTA Skladi d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Danijela Pavlič Pozavarovalnica Sava d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mag. Monika Oblak Brvar Zavarovalnica Maribor d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mateja Lenarčič Generali Zavarovalnica d.d. 2013 Katjuša Arko, Sonja Žnidaršič
Uroš Lajovic Gorenje d.d. 2013 Deloitte revizija d.o.o.
Elizabeta Stražiščar Deželna banka Slovenije d.d. 2013 Deloitte revizija d.o.o.
Mateja Toplak Slovenska odškodninska družba d.d. 2013 Deloitte revizija d.o.o.
Nataša Knafelc Žohar Banka Celje d.d. 2012/2013 Adakta d.o.o.
Igor Lajovic Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. 2012 Irena Terčelj Schweizer
Petra Finžgar Banka Sparkasse d.d. 2011 Irena Terčelj Schweizer
Danijela Pavlič Zavarovalnica Tilia d.d. 2011 Irena Terčelj Schweizer
Andreja Rahne Pozavarovalnica Sava d.d. 2011 Irena Terčelj Schweizer
Tatjana Habjan KD Group d.d. 2010 Vezjak svetovanje d.o.o.
Polona Pergar Guzaj KD Group d.d. 2010 Vezjak svetovanje d.o.o.
Andreja Rahne KD Skladi d.o.o. 2010 Vezjak svetovanje d.o.o.
Renata Zupančič Krka d.d. 2010 Deloitte d.o.o.
Jana Dvoršak Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. 2009 Adakta d.o.o.
Vanja Hvala Abanka VIPA d.d. 2009 Vezjak svetovanje d.o.o.
Klavdija Markič Abanka VIPA d.d. 2009 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mateja Lenarčič Bošnjak Generali zavarovalnica d.d. 2008 Irena Terčelj Schweizer

Prijava za objavo v seznam

V seznamu preizkušenih notranjih revizorjev, ki imajo opravljeno zunanjo presojo, se objavi priimek in ime preizkušene notranje revizorke oziroma preizkušenega notranjega revizorja (odslej: PNR), ki ima opravljeno zunanjo presojo.

Za objavo v navedenem seznamu mora PNR izpolniti obrazec za sporočanje opravljene zunanje presoje. Izpolnjen obrazec pošlje na sedež SIR-a v Ljubljani.

Obrazec za sporočanje opravljene zunanje presoje.

Več informacij dobite po telefonu 01 568 55 54 (v času uradnih ur) ali s sporočilom na elektronski naslov: info@si-revizija.si.

Pomembnejše spletne povezave

Kako postati aktivni preizkušeni notranji revizor?
Hierarhija pravil notranjega revidiranja.

Morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav, prosimo, sporočite na info@si-revizija.si.