Arhiv pravil stroke

Tu si lahko ogledate dokumente katerih vsebino morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati preizkušeni revizorji informacijskih sistemov. Večina dokumentov je dostopnih v elektronski obliki, pri ostalih pa je navedeno, kje jih je mogoče naročiti oziroma kje so bili objavljeni, in si jih lahko ogledate:
Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov (Uradni list RS. št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011).

Prva raven
c. Mednarodni standardi za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na področju IT

Druga raven
a. Mednarodne smernice za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na področju IT