Obvestila sekcij - Delo odbora

8.1.2020

Povzetki pomembnejših sklepov 66. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 8. 1. 2020

28.8.2019

Povzetki pomembnejših sklepov 65. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 28. 8. 2019.

28.1.2019

Povzetki pomembnejših sklepov 64. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 28. 1. 2019.

13.11.2018

POVS so odbor sekcije POV opozorili, da FURS Celje zavrača poročila o oceni vrednosti, ki jih izdelajo POVS. O tem smo obvestili Generalni finančni urad, ki nam je na posredoval odgovor. V skladu z odgovorom pozivamo POV, da nam v prihodnje, ko nas opozorite na določeno problematiko, posredujete še konkretne podatke in dokazila, ker bomo na ta način bolj uspešni in učinkoviti.

11.9.2018

Povzetki pomembnejših sklepov 62. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 11. 9. 2018.

5.7.2018

Povzetki pomembnejših sklepov 61. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 5. 7. 2018.

9.4.2018

Povzetki pomembnejših sklepov 60. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 9. 4. 2018.

14.2.2018

Povzetki pomembnejših sklepov 59. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 14. 2. 2018.

15.1.2018

Povzetki pomembnejših sklepov 58. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 15. 1. 2017.

14.11.2017

Povzetki pomembnejših sklepov 57. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 14. 11. 2017.

2.10.2017

Povzetki pomembnejših sklepov 56. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 2. 10. 2017.

4.7.2017

Povzetki pomembnejših sklepov 55. odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 4. 7. 2017.

9.2.2017

Povzetki pomembnejših sklepov 53. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 9. 2. 2017.

21.11.2016

Povzetki pomembnejših sklepov 52. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 21. 11. 2016.

3.10.2016

Povzetki pomembnejših sklepov 51. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 19. 9. 2016.

21.4.2016

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

1. Člene sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti se pozove, da do 27. maja 2016 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
2. Volilno zasedanje se skliče 9. junija 2016.

20.4.2016

Povzetki pomembnejših sklepov 50. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 18. 4. 2016.

2.3.2016

Povzetki pomembnejših sklepov 49. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 26. 1. 2016 in 2. 3. 2016.

23.9.2015

Povzetki pomembnejših sklepov 47. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 15. 9. 2015.

23.6.2015

Povzetki pomembnejših sklepov 46. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 23. 6. 2015.

22.4.2015

Povzetki pomembnejših sklepov 45. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 22. 4. 2015.

11.2.2015

Povzetki pomembnejših sklepov 44. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 11. 2. 2015.

18.12.2014

Povzetki pomembnejših sklepov 43. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 9. 12. 2014.

19.11.2014

Povzetki pomembnejših sklepov 42. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 5. 11. 2014.

15.9.2014

Povzetek pomembnejših sklepov 41. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti

21.5.2014

Povzetek pomembnejših sklepov 40. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 21. 5. 2014

21.3.2014

Povzetki 38. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 19. 3. 2014.

6.2.2014

Povzetki 37. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila 4. 2. 2014.

11.12.2013

Povzetki 33. in 34. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki sta bili 24. 10. 2013 in 28. 11. 2013.