Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3, SRS 8 in SRS 16)

Predavatelj: Dr. Marjan Odar in mag. Blaž Pate
24.10.2017 - 24.10.2017

Cena: 8,00€

Kupi