Prostorski vidiki pri ocenjevanju vrednosti zemljišč

Predavatelj: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, prof. dr. Maruša Šubic Kovač, viš. Pred. Mag. Mojca Foški
25.01.2016 - 25.01.2016

Cena: 8,88€

Kupi