Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse

Predavatelj: dr. Renato Vrenčur
13.04.2018 - 13.04.2018

Cena: 8,00€

Kupi