Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov

Predavatelj: Dušan Hartman
20.01.2017 - 20.01.2017

Cena: 11,30€

Kupi