Seminar Nova zakona: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) ter prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin

Predavatelj: Aleksandra Velkovrh in Helena Colarič Pritekelj
14.02.2018 - 14.02.2018

Cena: 18,40€

Kupi