Seminar Ukrepi BEPS-A, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom

Predavatelj: mah. Blaž Pate in Jure Mercina
29.11.2017 - 29.11.2017

Cena: 6,50€

Kupi