Seminar Vpliv nove prostorske in gradbene zakonodaje na nepremičninsko stvarno pravo - javnopravni in civilnopravni vidiki

Predavatelj: Dr. Renato Vrenčur in Luka Ivanič
19.06.2018 - 19.06.2018

Cena: 9,40€

Kupi