Seminarji

SEMINAR (ZOOM): OBRAČUNAVANJE DDV-ja OD STORITEV S POUDARKOM MEDNARODNEGA VIDIKA

28.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: KAMNOLOMI IN NJIHOVO OCENJEVANJE

29.09.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRANJE DENARJA, PREVARE IN KORUPCIJA

29.09.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRAKTIČNI VIDIKI IZVEDBE SKRBNIH PREGLEDOV TER VLOGA NOTRANJIH IN ZUNANJIH REVIZORJEV PRI TEM

06.10.2021

Prijavnica

SEMINAR: ODZIVI REVIZORJA NA MOŽNE ZLORABE V REVIDIRANI DRUŽBI

13.10.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OBDAVČITEV DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ NASLOVA KAPITALA IN NAJEMNIN

14.10.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): NEPREMIČNINE ZA GRADNJO

19.10.2021

Prijavnica

6. DELAVNICA: INTERVJU KOT METODA PREISKOVANJA PREVAR

20.10.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRAVNA UREDITEV STATUSNIH PREOBLIKOVANJ GOSPODARSKIH DRUŽB IN PODJETNIKOV

21.10.2021

Prijavnica

DELAVNICA: ANALIZA PODATKOV Z UPORABO SQL

02.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): VLOGA POOBLAŠČENEGA OCENJEVALCA PODJETIJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

05.11.2021

Prijavnica

SEMINAR: PRIHODKI – SRS IN MSRP

09.11.2021

Prijavnica

DELAVNICA: NOTRANJEREVIZIJSKI PREGLED INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ Z UPORABO GLOBALNIH SMERNIC ZA REVIDIRANJE TEHNOLOGIJ GTAG

11.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI ZAVAROVALNIC

19.11.2021

Prijavnica

24. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV

25.11.2021

Prijavnica

SEMINAR MSRP 16 – NAJEMI, S PRAKTIČNIMI PRIMERI IZ PRAKSE

01.12.2021

Prijavnica

DELAVNICA: VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE – STANDARDNI PRISTOP

09.12.2021

Prijavnica

DELAVNICA: VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE – STANDARDNI PRISTOP (nadaljevanje)

18.01.2022

Prijavnica