Seminarji

Seminar: KIBERNETSKA VARNOST S POUDARKOM NA VZPOSTAVITVI KLJUČNIH NOTRANJIH KONTROL

28.03.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): Posebni davčni obračuni

30.03.2023

Prijavnica

3. spletna delavnica (zoom): OBVLADOVANJE KONFLIKTOV IN ČUJEČA KOMUNIKACIJA V DELOVNEM OKOLJU

30.03.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): REVIZORJEVA ZAGOTOVILA V ZVEZI S TRAJNOSTNIM POROČANJEM

03.04.2023

Prijavnica

Seminar z delavnico: UVOD V TRANSFERNE CENE

05.04.2023

Prijavnica

Seminar: IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA ETIKE V ORGANIZACIJI

06.04.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): POSEBNA UREDITEV ZA ORGANIZATORJE POTOVANJ

12.04.2023

Prijavnica

Seminar: RAZUMEVANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, LIKVIDNOSTI IN SOLVENTNOSTI

13.04.2023

Prijavnica

Seminar: BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PODJETJA

14.04.2023

Prijavnica

Seminar: PRIKAZ OSNOV IN METODOLOGIJE ZA PRERAČUN POPLAVNIH ŠKOD

17.04.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): RAČUNOVODENJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV, STROŠKOV DELA IN STROŠKOV POVRAČIL IN ODHODKOV (SRS 12, SRS 13, SRS 14) TER DAVČNA VPRAŠANJA, POVEZANA Z NJIMI

18.04.2023

Prijavnica

Seminar z delavnico: PRAKTIČNA UPORABA METOD ZA DOLOČANJE TRANSFERNIH CEN

19.04.2023

Prijavnica

4. spletna delavnica (zoom): STRATEGIJE RAVNANJA IN DELOVANJA PRI TOKSIČNIH LJUDEH V DELOVNEM OKOLJU

04.05.2023

Prijavnica

Seminar z delavnico: NEOPREDMETENA SREDSTVA IN STORITVE V SKUPINI

11.05.2023

Prijavnica

Seminar: OCENJEVANJE VREDNOSTI GOZDOV

16.05.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): RAČUNOVODSKE OCENE IN VKLJUČEVANJE VEŠČAKOV

17.05.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): REVIZIJSKO VZORČENJE

23.05.2023

Prijavnica

26. LETNA KONFERENCA RAČUNOVODIJ

25.05.2023 - 26.5.2023

Prijavnica

Seminar: INFORMACIJSKA VARNOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

30.05.2023

Prijavnica

5. spletna delavnica (zoom): KAKO ZMANJŠATI PERFEKCIONIZEM NA DELOVNEM MESTU ZA VEČJO POSLOVNO UČINKOVITOST, USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO

30.05.2023

Prijavnica

Seminar: OBREMENJEVANJE OKOLJA IN EKSTERNALIJE

14.06.2023

Prijavnica

Seminar z delavnico: IZBRANI POUDARKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI

03.10.2023

Prijavnica

Delavnica: INTERAKTIVNA DELAVNICA NA PRAKTIČNIH PRIMERIH TRANSFERNIH CEN

07.11.2023

Prijavnica