Seznam točkovalcev

Seznam oseb, ki so uspešno opravile preizkus znanja iz točkovanja stanovanj

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo so uspešno opravili preizkus znanja iz točkovanja stanovanj in tako smejo točkovati stanovanja v skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04):

Ime in priimek Ulica Kraj e-pošta
Marjetka Anžur Petelinkarjeva 1 Kisovec marjetka.anzur@spzagorje.si
Janko Arnuš Škapinova 2 Celje janko.arnus@celje.si
Sinja Bandelj Vogelna ulica 8 Ljubljana sinja.bandelj@luz.si
Ivan Barlič Slamnikarska 12/19 Mengeš  
Branko Benko Prežihova 7 Murska Sobota benko.branko@komunalams.si
Klavdij Berginc Brdo 42 Bovec obcina.gradnje@bovec.si
Janez Bider Jarška cesta 86 Domžale jani.bider@gmail.com
Milan Bogdanović Lendavska 37c Murska Sobota mian28@email.si
Andreja Bojc Homec 24 Dolenja vas andreja.bojc@gmail.com
Jožica Borovnik Arnače 9 Velenje jozica.borovnik@linea.si
Janko Bukovič Florjan 253 Šoštanj janko.bukovic@rlv.si
Matej Cepuš Vrh nad Laškim 17 Laško stanovanjska@komunala-lasko.si
Aleš Cigale Pod graščino 14 a Slovenj Gradec ales.cigale@kp-sg.si
Dalibor Crljenkovič Njivice 22 Radeče dalibor.crljenkovic@siol.net
Milan Cvetko Vogičevci 5 a Ljutomer milan.cvetko@siol.net
Marjan Čebokli Ulica Staneta Bokala 15 Jesenice marjan.cebokli@dominvest.si
Miran Čerenak Zabukovica 129/b Griže miran.cerenak@hypo.si
Vitko Črep Pletovanje 3A Dramlje vitko.crep@email.si
Romana Deželak Plečnikova ulica 12 A Celje romamadez@gmail.com
Ksenija Doič Bevkova ulica 35 Radovljica ksenija.doic@alpdom.si
Roman Dolar Gregorčičeva 34A Bled roman.dolar@alpdom.si
Nedeljko Dolgan Soze 3 Ilirska Bistrica stanovanjska-po@siol.net
Denis Dolšak Kardeljeva 81 Maribor denis.dolsak@celje.si
Davorin Dovečar Rakuševa 14 Ormož davorin.dovecar@gmail.com

Petra Draganić

Prvomajska ulica 5 Maribor

petra.draganic@skupina.pro

Mitja Dvornik Arja vas 6a Arja vas mitja.dvornik@celje.si
Ivo Eilec Smetanova 8b Maribor ivan@eilec.com
Aleksander Eržen Vičava 110 Ptuj aleksander.erzen@pss.si
Andreja Femc Opekarna 20 Trbovlje andreja.femc@spekter-trbovlje.si
Zdenka Fleisinger Zgornja Selnica 31 a Selnica ob Dravi info@uprastan.com
Darja Flis Mariborska cesta 11 Mežica darja.flis@volja.net
Dean Fortun Rojčeva 18 Ljubljana dean.fortun@stanovanjskisklad-rs.si
Matej Fortuna Cesta Andreja Bitenca 196 Ljubljana matej.fortuna@gmail.com
Milan Gabršček Nadižarjeva 1 Kranj klemen.gabrscek@siol.net
Stanislav Golob Ulica španskih borcev 27 Trbovlje stane.golob@trbovlje.si
Olga Gračner Cankarjeva ulica 17 Šentjur olga@sz-atrij.si
Rok Groznik Gradišnikova ulica 8 Borovnica rok.groznik@spl.si
Andrej Guzelj Na klancu 10 Vrhnika andrej.guzelj@szvrhnika.si
Petar Holub Pobočna 7 Izola holub.peter@stavbenik.si
Stanislav Hovnik Pameče 126 Slovenj Gradec dako.hovnik@jkp-sg.si
Bojana Hriberšek Ulica talcev 5 Žalec bojana.hribersek@sipro.si
Primož Hudolin Oplotniška cesta 15 Ljutomer primoz.hudolin@siol.com
Sabina Husanović Cesta zmage 18 Zagorje ob Savi bsbinzeniring@gmail.com
Armin Ibrahimović Trg Franca Fakina 2a Trbovlje armin.ibrahimovic@trbovlje.si
Vesna Ivanek Nemet Črešnevci 226A Gornja Radgona vin@siol.net
Boštjan Jelovica Trate 3a Središče ob Dravi bostjan.jelovica@ormoz.si
Borut Jermol Čiginj 42 Tolmin borut.jermol@email.si
Nataša Jevšnikar Perzonali 6 Prevalje natasa.jevsnikar@muta.si
Ana Jurič Trg Franca Kozarja 16A Hrastnik ana.juric@siol.net
Zdenka Juvan Scopolijeva 7 Ljubljana zdenka.juvan@spekter.info
Matjaž Kač Kidričeva 55 A Velenje kac.matjaz@linea.si
Igor Kantužar Keršičev hrib 6 Trbovlje igor.kantuzar@spl.si
Simona Kelemen Križevci 43 Križevci kelemen.simona@siol.net
Robert Kerec Zadružna 17, Černelavci Murska Sobota robi.kerec@komunalams.si>
Jolanda Keršič Savinjska cesta 5 Trbovlje jolandakersic@gmail.com
Boris Knez Badovinčeva 2 Laško boris@sz-atrij.si
Maja Kneževič Trg Franca Fakina 1A Trbovlje maja.knezevic@sp-zagoje.si
Zdenka Kofol-Dobrila Dekani 96 Dekani  
Simona Kokot Reboljeva ulica 10 Ljubljana simona.kokot@metalkaupravljanje.si
Natalija Kolar-Pezerovič Lepa ulica 16 Šempeter v Savinjski dolini natalija@sz-atrij.si
Marko Končina Log 2 Hrastnik spekter.trbovlje@siol.net
Milica Koren Poštna ulica 3c Vrhnika mili.koren@siol.net
Robin Krančan Vešenik 33A Slovenske Konjice robin.krancan@gmail.com
Samo Kraševec Cankarjeva ulica 6E Maribor samo.krasevec@siol.net
Natalija Krašovic Savinjska cesta 297 Polzela natalija.krasovic@sipro.si
Metka Kuhar Zorana Velnarja 41 Murska Sobota metka_kuhar@yahoo.com
Uroš Kuhar Pod Knapovko 13 Radeče uros.kuhar@spekter-trbovlje.si
Klavdija Kukovič Glinškova ulica 10 Ljubljana klavdija.kukovic@staninvest.si
Miloš Kukovičič Kidričeva ulica 11 Krško milos.kukovicic@siol.net
Stanislav Kumar Slatno 16 Dol pri Hrastniku stanislav.kumar@gmail.com
Marko Lacković Kosarjeva ulica 61 Maribor marko.lacko@gmail.com
Sašo Lukič Borova vas 8 Maribor saso.lukic@jmss-mb.si
Tijana Lukić Ob Blažovnici 57h Limbuš tijana.lukic@staninvest.si
Rudi Lužar Kajuhova 7 Celje rudi.luzar@celje.si
Boštjan Maljevec Celovška cesta 144 Ljubljana info@neprofitne-najemnine.si
Aleksander Medved Šalek 81 Velenje medved@sipro.si
Branko Mežnar Koseze 49 Ilirska Bistrica stanovanje.dejan@siol.net
Dejan Mikl Koroška cesta 65 Maribor dejan_mikl@yahoo.com
Metod Mlakar Brezje pri Senošah 9 Leskovec stg.rudar@siol.net
Vojka Močnik Topniška ulica 70 Ljubljana vojka.mocnik@ljubljana.si
Matjaž Naglič Golnik 149 Golnik matjaz.naglic@domplan.si
Marija Namar Meža 156B Dravograd marija.hude@email.si
Robert Novljan Trata 42 Škofja Loka robert.novljan@siol.net
Alan Pajk Jeranova 12 Ljubljana alan.pajk@siol.net
Branislav Panič Ob nasipu 22 Ruše brane.panic@staninvest.si
Sašo Pavlič Šolska ulica 13 Muta sasa.pavlic@muta.si
Sašo Pernuš Sončna pot 12 Jesenice saso.pernus@meeting-zj.si
Boris Pinčič Groharjeva ulica 4 Kamnik info@skg.si
Jože Pintarič Skakovci 60/A Cankova pintaric@fisa.si
Mitja Piščanec Cesta talcev 8c Jesenice mitja.piscanec@meting-zj.si
Bojan Podboj Kidričevo naselje 19 Postojna bojan.podboj@tirnet.net
Sebastjan Poljanec Rožna ulica 13 Idrija Spoljnanec72@gmail.com
Branko Pušnik Brezno 2 Podvelka stan.branko@volja.net
Sonja Račnik Partizanska ulica 34 Radlje ob Dravi jss.radlje@siol.net
Romana Reher Pod lipami 2 Celje dom.nazarje@siol.net
Andrejka Rigač Žakelj Gmajna 52 Notranje Gorice andreja.rigac@siol.net
Tomaž Rihtaršič Rimska cesta 12 Slovenske Konjice tomaz.rihtarsic@iss-konjice.si
Luka Schrott Rakuševa ulica 40 Ljubljana luka.schrott@metalkaupravljanje.si
Uroš Skuk Brestova 28 Cerknica uros.skuk@cerknica.si
Dominik Skumavec Ulica Koroškega odreda 10 Lesce domini.skumavec@radovljica.si
Simon Smolak Prisoje 61 Prevalje smolak@gmail.com
Marjeta Somrak V brezov log 1a Novo mesto metka.somrak@tirnet.net
Marijana Spasić Kasaze 105 Petrovče maja.spasic@celje.si
Dušan Strašek Sallaumines 5a Trbovlje dusan.strasek@trbovlje.si
Timea Soós Glavna ulica 40 Lendava timea@komunala-lendava.si
Jožef Strnad Komen 30 Komen strnad@ksp-sezana.si
Darinka Šeligo Brestovec 8 Rogaška Slatina darinka@sz-atrij.si
Jernej Šilak Dornava 29 Dornava jernej.silak@jmss-mb.si
Zdenka Šincek Radvanjska cesta 61 Maribor zdenka.sincek@gmail.com
Blaž Škrbec Hohkrautova kolonija 22 Trbovlje blaz.skrbec@spekter.info
Vlasta Špenga Ob ribniku 66 Maribor vlasta.spenga@email.si
Metka Štornik Na fari 46 Prevalje metka.stornik@energijam.si
Nina Štumberger Gornje Lepovče 2a Ribnica ninastumberger@gmail.com
Franc Tanko Prečna 4 A Ribnica bamba.sp@siol.net
Vilma Telban Podhom 9A Zgornje Gorje vilma.telban@telemach.net
Robert Tisel Golobinjek 10 Planina robert.tisel@celje.si
Dejan Toplak V gaj 29 Fram dejan.toplak@staninvest.si
Matej Topolak Prekorje 79 Škofja vas matej.topolak@habit.si
Mateja Trontel Majeričeva ulica 3 Maribor mateja.trontel@dodoma.si
Žane Trontelj Omersova ulica 36 Ljubljana zane.trontelj@spl.si
Tilen Unetič Cesta Tončke Čeč 5 Trbovlje tilen.unetic@spekter.info
Ambrož Valenčič Vodnikova 4 A Ilirska Bistrica abyval@email.si
Radivoj Vidic Strossmayerjeva 14 Ljubljana rado.vidic@gov.si
Zvone Vidmar Šolska ulica 2 Brežice zvone.vidmar@kop-brezice.si
Alen Virant Gorenje Jesenice 22 Šentrupert alen.virant@terca.si
Janko Vivod Pri postaji 3 Prevalje janko.vivod@sp-ravne.si
Andrej Volk Lokovica 144 e Šoštanj andrej.volk@sostanj.si
Tomaž Vovk Šmartno pri Slovenj Gradcu 9 Šmartno tomaz.vovk@jkp-sg.si
Mojca Vrčon Ulica Gradnikove brigade 13 Vipava mojca.vrcon@ksdo.si
Peter Zavrtanik Podrob 3 Nova Gorica peter.zavrtanik@ssmong.si
Mirko Zidar Potoška vas 26 Zagorje ob Savi mirko.zidar@trbovlje.si
Denis Zore Čeče 26a Trbovlje zore.denis@gmail.com
Jože Zupan Jesenova ulica 13 Domžale joze.zupan@gdz.si
Andrej Žerovnik Trnovska 8 Ljubljana andrej.zerovnik@ljubljana.si
Simona Žnidaršič Čečovje 1 Ravne na Koroškem simonazni@volja.net