01.08
2019

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na:
- spremembe in dopolnitve Zakona o davku o odhodkov pravnih oseb
- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

26.06
2019

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnga člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2019 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. septembra 2019.

Ljubljana, 26. 6. 2019

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

08.05
2019

Objavljen je prevod Smernic za izvajanje Mednarodnih standardov ravnanja pri notranjem revidiranju. Smernice so dostopne aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem.

Vse novice...

8. zvezek: Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga

31.05.2019

8. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo

Brigita Franc
Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga
V spodnji priponki si oglejte predgovor in kazalo

strokovna-zbirka-08.pdf

8. zvezek strokovne zbirke

7. zvezek: Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah

31.05.2019

Dr. Renato Vrenčur
Dr. Igor Pšunder
Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah
V spodnji priponki si oglejte predgovor in kazalo

strokovna-zbirka-07.pdf

7. zvezek strokovne zbirke

6. zvezek: Notranje revidiranje

31.05.2019

6. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo

Dr. Franc Koletnik
Notranje revidiranje
V spodnji priponki si oglejte predgovor strokovne zbirke Notranje revidiranje ter kazalo

strokovna-zbirka-06.pdf

 

6. zvezek strokovne zbirke

5. zvezek: Vrednost nepremičninskih pravic

31.05.2019

Dr. Igor Pšunder in mag. Milan Torkar
Vrednost nepremičninskih pravic
V spodnji priponki si oglejte kazalo knjige Vrednost nepremičninskih pravic

strokovna-zbirka-05.pdf

 

5. zvezek strokovne zbirke

4. zvezek: Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja

31.05.2019

4. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo

dr. Alenka Temeljotov Salaj in dr. Dušan Zupančič
Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja
 
Avtorja sta svoje znanje predstavili v naslednjih poglavjih:
Kazalo
Povzetek
Summary
Uvod
Dejavniki nepremičninskega in organizacijsekga okolja
Nepremičnine in okolje
Vrednote
Stališča
Vrednost nepremičnin
Uporabna socialna prihologija
Organizacijska kultura
Komunikacija
Motivacija
Trg nepremičnin
Predmet obdelave
Metoda
rezultati
Različne zaznave v zvezi z urbanističnimi značilnostmi kraja in oceno ljudi glede na 'spol', 'položaj v organizaciji' ter njuno interakcijo
Zaznave socialnih percepcij v zvezi s prostorom, okoljem in nepremičninami
Percepcije nepremičninskih značilnosti v povezavi z različnimi socialnimi in vrednotnimi orientacijami
Zaznave organizacijskih značilnosti, ki olajšujejo oz. otežujejo doseganje ogranizacijskih ciljev
Zaključek
Priloge
Uporabljeni vprašalniki
Vprašalnik 1
Vprašalnik demografskih značilnosti
Vprašalnik o nepremičninah
Vprašalnik 2 – vprašalnik o vrednotah
Vprašalnik 3 – vprašalnik o življenskem stilu
Vprašalnik 4 – vprašalnik o delovni organizaciji in delovnih pogojih
Vprašalnik 5 – vprašalnik o organizaciji
Literatura

4. zvezek strokovne zbirke

* Izvleček iz recenzije knjige, z naslovom 'Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja' avtorjev dr. Alenke Temeljotov Salaj in dr. Dušana Zupančiča, izrednega profesorja dr. Velka S. Rusa.
** Izvleček iz strokovnega mnenja o monografiji, dr. Alenke Temeljotov Salaj in dr. Dušana Zupančiča "Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja", docenta doktorja Igorja Pšundra.

3. zvezek: Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij

31.05.2019

Dopolnjena izdaja

3. zvezek strokovne zbirke

Pripravili smo dopolnjeno izdajo priročnika, ki celovito obravnava ocenjevanje vrednosti podjetij. Je koristen pripomoček tako za izkušene ocenjevalce vrednosti podjetij kot tudi za uporabnike storitev, saj jih seznanja z osnovami ocenjevanja, da bi tako laže presojali kakovost naročenih ocenjevanj. Odpira pa tudi nekatere aktualne in specifične tematike, ki se nanašajo na ocenjevanje vrednosti podjetij na podlagi nekaterih zakonskih določb.

Avtor je svoje znanje in izkušnje predstavil v 21 poglavjih:
1. Uvod
2. Pravni in drugi okviri za ocenjevanje vrednosti pri nas
3. Strokovna in etična pravila ocenjevanja vrednosti podjetij
4. Pomembnejše mednarodne institucije s področja ocenjevanja vrednosti podjetij
5. Opredelitev projekta za ocenjevanje vrednosti podjetij
6. Pojmovnik ključnih strokovnih izrazov, ki se uporabljajo pri ocenjevanju vrednosti
7. Splošno o načinih in metodah ocenjevanja vrednosti
8. Na donosu zasnovan način: strošek kapitala
9. Na donosu zasnovan način: metoda diskontiranja
10. Na donosu zasnovan način: metoda uglavničenja (kapitalizacije)
11. Način tržnih primerjav: metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi
12. Način tržnih primerjav: metoda primerljivih kupoprodaj podjetij
13. Na sredstvih temelječ način: metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti
14. Na sredstvih temelječ način: metoda presežnih donosov
15. Odbitki in pribitki
16. Sklepne ugotovitve in opredelitev ocene vrednosti
17. Analiza podjetja in njegovega okolja
18. Poročilo o ocenjevanju vrednosti
19. Ocenjevanje vrednosti za posebne namene
20. Viri koristnih podatkov na spletnih straneh
21. Literatura

2. zvezek strokovne zbirke: Davek od dobička in dohodnina

31.05.2019

Avtorji so svoje znanje predstavili v 21 poglavjih:
I. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Avstraliji (Suzana Pomer)
II. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Avstraliji (Suzana Pomer)
III. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Avstriji (Tamara Prezelj)
IV. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Avstriji (Tamara Prezelj)
V. Obdavčitev dobička pravnih in dohodka fizičnih oseb v Bosni in Hercegovini (Ivan Rojc)
VI. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Franciji (Magda Posavec)
VII. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Franciji (Magda Posavec)
VIII. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Italiji (Saša Jerman)
IX. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Italiji (Saša Jerman)
X. Obdavčitev dobička pravnih oseb na Madžarskem (Nada Drobnič)
XI. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb na Madžarskem (Brigita Žunič)
XII. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Makedoniji (Jelka Jamnik)
XIII. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Makedoniji (Jelka Jamnik)
XIV. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Nemčiji (Igor Zadravec)
XV. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Nemčiji (Igor Zadravec)
XVI. Obdavčitev dobička pravnih in dohodka fizičnih oseb na Nizozemskem (mag. Peter D. Verstege)
XVII. Obdavčitev dobička pravnih in dohodka fizičnih oseb v Rusiji (Nevenka Kavkler)
XVIII. Obdavčitev dobička pravnih oseb na Slovaškem (Danilo Marinovič)
XIX. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb na Slovaškem (Brigita Žunič)
XX. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Združenih državah Amerike (Mihaela Žuran)
XXI. Obdavčitev dohodha fizičnih oseb v Združenih državah Amerike (Mihaela Žuran)

Vse publikacije...
Standardi
Standardi
Standardi