17.11
2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

16.11
2023

Komisija za SRS-je je po opravljeni analizi in primerjavi obstoječih SRS-jev z MRS-ji oziroma MSRP-ji ter z upoštevanjem Direktive 2013/23 EU Evropskega parlamenta in Sveta pripravila predlog sprememb in dopolnitev SRS-jev. Strokovni svet Inštituta je na predlog Komisije za SRS-je 15. novembra 2023 sprejel nove SRS-je 2024, ki jih je poslal v soglasje Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarstvo, šport in turizem. Po pridobitvi soglasja bodo SRS-ji 2024 objavljeni v uradnem listu. 12. decembra bodo člani komisije za SRS spremembe prestavili tudi na spletnem seminarju.

13.11
2023

Accountancy Europe, katerega član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, ecoDa in ECIIA so izdali publikacijo v zvezi z vprašanji trajnostnostnega prehoda, kot pomoč organizacijam pri vključevanju trajnostnosti v svojo strategijo in poslovne modele. Publikacija določa praktična vprašanja, ki bi jih morali pri tem upoštevati. Publikacijo najdete na ESG-Governance-toolkit-for-boards_FINAL.pdf (accountancyeurope.eu)

18.10
2023

Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC), katere polnopravni član je že dolgo let tudi Slovenski inštitut za revizijo, skupaj s svojimi organizacijami služi javnemu interesu s krepitvijo pomena, ugleda in vrednosti svetovne računovodske stroke, tudi tako, da prispeva k razvoju, sprejemanju in izvajanju visokokakovostnih mednarodnih standardov etike za računovodske strokovnjake, predvsem s podpiranjem Odbora za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (IESBA). Objavljamo prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in mednarodni standardi neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022.

10.10
2023

Na portalu e-demokracija je objavljen osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M).

Komentarje in predloge na osnutek predloga zakona posredujte preko portala e-demokracija ali neposredno na el. Naslov gp.mgts@gov.si s pripisom "Pripombe na osnutek Predloga ZGD-1M)".

Vse novice...
Standardi
Standardi