20.01
2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v marcu .

19.01
2023

Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2023. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. Predavanja bodo organizirana 12. in 13. maja 2023. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

18.01
2023

Strokovni svet je na seji 28. 11. 2022 sprejel sklep o opravljanju nadzora na podlagi prejetih prijav.

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je sklep na seji 10. 1. 2023, potrdil. Predlagani sklep je tako postal skupno stališče obeh nadzornih inštitucij.

17.01
2023

Inštitut je pripravil preverjalni seznam razkritij v skladu z ZGD.

Pripomoček za zagotavljanje skladnosti (konsolidiranega) letnega poročila z določili ZGD-1 smo pripravili v oporo in pomoč tako pripravljavcem računovodskih izkazov kot revizorjem. Zagotavljanje skladnosti z ZGD-1 pri pripravi (in revidiranju) letnega poročila je prvi korak k izboljšanju kakovosti (revidiranih) letnih poročil. Menimo, da je treba pri pripravi računovodskih izkazov dosledno spoštovati zahteve zakonodaje. V tem delu ne moremo govoriti o pomembnosti oziroma nerazkrivanju "nepomembnih" informacij. ZGD-1 predpisuje različen obseg razkritij za različne družbe, kar smo poskusili ustrezno zajeti v pripravljenem pripomočku: polja za družbe, za katere določene zahteve zakona ne veljajo, smo obarvali.

Vse novice...
Standardi
Standardi