28.03
2023

Objavljeni so seminarji, delavnice in konferenca, ki jih organiziramo v maju.

22.02
2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v aprilu.

10.02
2023

Državni zbor Republike Slovenije pa je 27. januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev, s katerim se evropska Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev prenaša v slovensko zakonodajo. Zakon predvideva, da morajo vse organizacije z več kot 50 zaposlenimi vzpostaviti ustrezne sporočilne mehanizme. Linijo za sporočanje kršitev bodo organizacije, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, morale vzpostaviti v 90 dneh od uveljavitve zakona. Organizacije z več kot 50 in manj kot 249 zaposlenimi bodo imele prehodni čas do konca leta 2023. Mnogo organizacij se pri tem sooča z raznimi izzivi zato bomo 16. marca 2023 o tej temi organizirali spletno delavnico.

20.01
2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v marcu .

Vse novice...
Standardi
Standardi