20.09
2023

20. 9. 2023 je bila sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). 25. oktobra bomo organizirali seminar na katerem bo dr. Jernej Cepec predstavil celotno vsebino novele ZFPPIPP-H, ki v insolvenčno zakonodajo prinaša kar nekaj pomembnih sprememb.

15.09
2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

22.08
2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

22.06
2023

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se je seznanil s predlogom Globalnih standardov notranjega revidiranja. Ker novi standardi iz priporočil v precejšnji meri prehajajo na obvezno uporabo, in bodo pomembno vplivala na delo preizkušenih notranjih revizorjev, je ocenil, da je potrebno nanje podati pripombe. Pri tem se je osredotočil na kompleksnejše spremembe. Bistvene pripombe najdete tukaj.

Vse novice...
Standardi
Standardi