Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

05.01
2022

NLB d.d. išče notranjega revizorja informacijskih sistemov (M/Ž).

Razpis ...

22.12
2021

Alpina Žiri razpisuje prosto delovno mesto notranji revizor (M/Ž).

Celotni razpis ...

16.12
2021

Na volitvah članov strokovnega sveta, ki so bile elektronsko izvedene 16. decembra 2021, so bili v strokovni svet izvoljeni

Grega Hojnik Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Dr. Robert Horvat Preizkušeni računovodja
Dr. Samo Javornik Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
Mag. Saša Jerman Preizkušena davčnica
Katarina Kadunc Preizkušena notranja revizorka
Dr. Boštjan Kežmah Preizkušeni revizor informacijskih sistemov
Dr. Igor Pšunder Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Leon Živec Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

 

Na volitvah članov sveta, ki so bile elektronsko izvedene 16. decembra 2021, so bili v svet izvoljeni

Dr. Matej Drašček Preizkušeni notranji revizor
Dr. Samo Javornik Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
Vesna Milanovič Preizkušena računovodkinja
Mag. Blaž Pate Preizkušeni davčnik
Tina Toman Pfajfar Preizkušena notranja revizorka

Rok za pritožbe je 24. 12. 2021.

15.12
2021

Volitve v Svet in Strokovni svet bodo izvedene na 5. kongresu Inštituta dne 16. decembra 2021 od 9.30 – 11.15. Ker bo zaradi epidemioloških razmer, kongres izveden preko »zoom« platforme, bodo tudi volitve za nove člane Sveta in Strokovnega sveta izvedene elektronsko.

Po Statutu Inštituta imajo volilno pravico vse registrirane osebe, to so osebe vpisane v:
register pooblaščenih ocenjevalcev,
register oseb, ki so pridobile strokovne nazive iz 6. točke 4. člena Statuta.

Vsem udeležencem kongresa, ki so volilni upravičenci, bodo na njihove e-mail naslove, na katere so se prijavili na kongres, poslane tudi glasovnice. Ti udeleženci bodo izpolnjene z ISTEGA e- mail naslova poslali na info@si-revizija.si   in sicer 16. decembra 2021 do 11.15 ure.

Ker Inštitut ne razpolaga  z e-mail naslovi ostalih volilnih upravičencev, ki imajo volilno pravico, le ti lahko do 16. decembra do 8.00 pošljejo na e-mail naslov info@si-revizija.si zahtevek za posredovanje volilnih glasovnic z navedbo imena in priimka volilnega upravičenca in e-mail naslova na katerega jim bo Inštitut poslal glasovnice. Glasujejo lahko tako, da 16. decembra 2021 v času od 9.0 – 11.15 pošljejo izpolnjene glasovnice z ISTEGA e- mail naslova na info@si-revizija.si

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi