Razpis izobraževanja

Slovenski inštitut za revizijo organizira in razpisuje v nadaljevanju navedena izobraževanja. Vse potrebne informacije najdete na teh straneh oziroma na straneh s pravilniki. Za dodatna pojasnila smo Vam na voljo vsak dan med uradnimi urami.

Razpis izobraževanja za pridobitev nazivov za 2024:

pooblašeni revizor
pooblaščeni revizor – trajnostno poročanje in dajanje zagotovil o trajnostnosti
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
preizkušeni davčnik
preizkušeni računovodja
preizkušeni notranji revizor
preizkušeni revizor informacijskih sistemov

državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

Cenik izobraževanja

Ponovna udeležba na predavanjih v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih nazivov preizkušeni računovodja, preizkušeni davčnik, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov oziroma strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter udeležba kandidatov, ki niso vpisani v izobraževalne programe in bi se predavanj želeli udeležiti se zaračunava po ceniku. Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s priloženo prijavnico, program predavanj je objavljen tukaj.