Pravilniki

Tiskalniku prijazna oblika

Izobraževanja v okviru Slovenskega inštituta za revizijo se izvajajo v skladu z naslednjimi pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o revidiranju in statuta Inštituta:

Pravilnik o opravljanju izpitov

 

Ocenjevalci vrednosti

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti

Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljševanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščene ocenjevalce vrednosti (Uradni list RS, Št. 12 / 27. 2. 2019)

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 93/2011)
Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 93/2011)
Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Uradni list RS št. 97/2010)
Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Uradni list RS št. 97/2010)
Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme (Uradni list RS št. 97/2010)
Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

 

Ostali nazivi

Preizkušeni davčniki, preizkušeni računovodje, preizkušeni revizorji, preizkušeni revizorji informacijskih sistemov, računovodja, preizkušeni notranji revizor

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 93/2011)
Nabor predmetov z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 107/2011)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 51.5/2018)
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012)
Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
(Uradni list RS 4/2010)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012)
Pravilnik o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor (Uradni list RS., št. 14/09)
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij (Uradni list RS, št. 68/12)

 

Pooblaščeni revizorji

Pooblaščeni revizorji

Pravilnik o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list št. 98/09)

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščeni revizor

Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljševanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS 110/2009)

Pravilnik o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva poblaščeni revizor.

Dopolnilni izpiti, s katerim kandidat dokaže svoje poznavanje slovenskih računovodskih standardov ter slovenske davčne in gospodarske pravne ureditve so:
• Računovodenje in Slovenski računovodski standardi
• Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij
• Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb.